Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ Труд

Началник: Александър Дайлянов

приемен ден: Вторник 11.30 - 17.30

Адрес: с. Труд
ул. Н. Петков 14

Тел: 03126/21-44 - дежурна част

e-mail: police_trud1mvr.bg

Полицейски участък - : тел: 03191/24-45

 

РУ - Труд обслужва общините " Марица" и " Съединение ", които имат обща площ 785 кв.км. и население около 42 000 жители живущи в 29 населени места, от които 1 град и 28 села.

 

Полицейски инспектори

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - “ Запад “ граници: – на Юг района започва от Северния бряг на река Марица , на шести километър от Пазарджишко шосе до землището на с.Цалапица обл.Пловдив и обхваща района на комплекс “9-ти километър” , землищата на селата Костиево , Радиново , Войсил , Бенковски , Царацово , Строево , Труд и Граф Игнатиево и прилежащите им територии

  Мл.Полицейски инспектор Иван Андреев Стоенчев

  обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

  Приемно време:

  С.Труд, ул. “Никола Петков” № 14

  Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 932013 – младши полицейски инспектор

    

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

   Мл.Полицейски инспектор Иван Андреев Стоенчев

   обслужващ района на с.Труд и прилежащата му територия

   Приемно време:

   С.Труд, ул. “Никола Петков” № 14

   Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
   Петък от 09.00 до 11.00 часа

   Телефон за връзка: 932013 – младши полицейски инспектор

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ селата Граф Игнатиево и Строево и прилежащата им територия.

   Мл.Полицейски инспектор Георги Димитров Генов

   Приемно време:

   С.Граф Игнатиево, ул. “Граф Игнатиев” № 2 в сградата на кметството

   Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа

   С.Строево, ул. “Георги Бенковски” № 3 в сградата на кметството
   Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ селата Костиево, Радиново и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Георги Христов Христов

   Приемно време:

   С.Костиево, ул”” №

   Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
   Петък от 09.00 до 12.00 часа

   С.Радиново, ул. “” №

   Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
   Петък от 09.00 до 12.00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

    

   - ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН -обслужващ селата Царацово, Бенковски, Войсил и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Йордан Георгиев Стойнов

   Приемно време:

   С.Царацово, ул. “Иван Арабаджията” №3

   Сряда от 09.00 до 11. 00 часа

   С.Бенковски, в сградата на кметството

   Петък от 09.00 до 11.00 часа

   С.Войсил, в сградата на кметството

   Четвъртък от 09.00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – мл. ПИ

   

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - “ Център “ - граници: – на Север от гр.Пловдив и обхваща землищата на селата Войводиново , Желязно , Калековец , Крислово и Динк.

  Полицейски инспектор Димитър Танев Танев

  Приемно време:

  с. Войводиново в сградата на кметсвото
  Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа
  Сряда от 09.00 до 11.00

  Телефон за връзка: тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

  03101/ 22-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Войводиново

   

   

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - с.Калековец и прилежащата територия

   Мл.Полицейски инспектор Иван Тодоров Трендафилов

   Приемно време:

   С. Калековец, в сградата на кметството ул. “ Възраждане “ № 5
   Вторник от 09. 00 до 11. 00 часа
   Петък от 09. 00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

   03124/ 21-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Калековец

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Войводиново, Желязно и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Димитър Рангелов Тосев

   Приемно време:

   с. Войводиново - обособена приемна стая намираща се в НЧ “Св. Св. Кирил
   и Методий” първи етаж:
   Вторник от 09. 00 до 12. 00 часа
   Четвъртък от 09. 00 до 12. 00 часа


   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   03101/ 22-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Войводиново

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Крислово, Динк и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Петър Георгиев Тошев

   Приемно време:

   с. Крислово - обособена приемна стая намираща се в кметството - втори етаж
   Сряда от 09. 00 до 11. 00 часа

   с. Динк - обособена приемна стая, намираща се в сградата на
   кметството:
   Понеделник от 09. 00 до 11. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ,

   03124/ 20-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Крислово

   03124/ 20-69 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Динк

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) - граници: – от Северния бряг на река Марица , Източно от гр.Пловдив и обхваща селата Скутаре , Рогош , Трилистник , Маноле , Манолско конаре , Ясно поле

  Полицейски инспектор Иван Николов Баламджиев

  Приемно време:

  С. Маноле, ул. “ 1-ва ” №1 в сградата на кметството

  Сряда от 10. 00 до 11. 30 часа

  Петък от 09,30 до 10.30 часа с. Рогош в сградата на кметството


  Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  03122/ 22-29 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Маноле

  03121/ 20-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Рогош

   

   - ПЪРВИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Скутаре , Рогош , Трилистник и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Иван Киричев

   Приемно време:

   с. Рогош - ул.”Васил Левски “ № 59 в сградата на кметството
   Сряда от 09. 00 до 12. 00 часа

   С. Трилистник , ул. “3-та ” №1 в сградата на кметството
   Сряда от 13. 00 до 14. 00 часа

   с. Скутаре , ул.”Христо Ботев “ № 48 в сградата на кметството.
   Сряда от 14. 30 до 16. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03121/ 22-24 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Рогош

   Сл. тел: 03121/ 26-94 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Трилистник

   Сл. тел: 03121/ 21-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Скутаре

    

    

   - ВТОРИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на селата Маноле, Ясно поле и прилежащата им територия

   Мл.Полицейски инспектор Пройчо Йорданов Пройчев

   Приемно време:

   С. Маноле, ул. “1-ва ” №1 в сградата на кметството
   Понеделник от 10. 30 до 12. 00 часа

   В с. Ясно Поле , ул.”1-ва “ № 18 - стая в сградата на кметството.
   Четвъртък от 10. 00 до 12. 00 часа

   Телефон за връзка:

   032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03122/ 22-29 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Маноле

   Сл. тел: 03105/ 25-65 приемна на ПИ и мл. ПИ в с.Ясно Поле

    

   - ТРЕТИ МИКРОРАЙОН - обслужващ населението на село Манолско конаре и прилежащата му територия

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Денев Денев

   Приемно време:

   С. Манолско конаре, ул. “9-та ” №4 в сградата на кметството
   Понеделник от 13. 10 до 15. 30 часа

   Петък от 09. 00 до 12. 00 часа

   Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

   Сл. тел: 03105/ 23-21 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Манолско Конаре


    

    

  участък “Полиция” Съединение - гр. Съединение , Квартал “Точиларци” и селата Правище , Найден Герово , Драгомир , Царимир , Голям чардак , Малак чардак , Неделево , Церетелево и Любен

   

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - гр. Съединение Район на мл. ПИ – гр. Съединение : граници бул. “Пловдив” от № 31 до № 87 , бул. “Александър Стамболийски” от № 2 до № 32 , ул. “Драва” от № 2 до № 4 , ул.”Шейново “ от № 2 до № 14 , ул. “Възраждане” от № 2 до № 20 и Кв. “Точиларци”

  Мл.Полицейски инспектор Димитър Вихренов Стойнов

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение ул.”Найден Команов” № 14

  Сряда от 09.00 до 12. 00 часа
  Петък от 09.00 до 12.00 часа

  Телефон за връзка: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ ;

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - гр. Съединение – граници – бул. “Пловдив” от № 26 до № 82 , бул. “Александър Стамболийски” от № 1 до № 29 , бул. “6-ти Септември” от № 1 до № 69 и ул. “Хан Аспарух” от № 1 до № 49.

  Мл.Полицейски инспектор Христо Драгов Драганов

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение ул.”Найден Команов ” № 14

  Вторник от 09.00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

   

  ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(3,4)- гр. Съединение: граници – ул.”Хан Аспарух” от № 2 до № 34 , бул.”Възраждане” от № 1 до № 23 , ул.”З.Стоянов” от № 2 до № 26 и бул. “Христо Ботев” от № 2 до № 14.

  Гр. Съединение: граници – бул.”6-ти Септември” от № 2 до № 62 , бул.”Възраждане” от № 11 до № 25 , ул.”З.Стоянов” от № 1 до № 13 и ул. “Христо Ботев” от № 1 до № 11 , ул.”Драва” от № 1 до края , ул.”Шейново” от № 1 до № 11.

  Мл.Полицейски инспектор Красимир Димитров Коев

   

  Приемно време:

  Гр.Съединение, ул. “Найден Команов ” № 14

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 2-21-33 приемна на ПИ и мл. ПИ в гр. Съединение

   

   

  ПЕТИ РАЙОН(5)- обслужващ селата Правище, Любен и прилежащата им територия

  Мл.Полицейски инспектор Рангел Николов Рангелов

   

  Приемно време:

  С. Голям Чардак в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  С.Малък Чардак в сградата на кметството

  Сряда от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

   

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 52-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Голям Чардак

  Сл. тел: 03118/ 53-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Малък Чардак

   

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6)- обслужващ село Царимир и прилежащата му територия

  Мл.Полицейски инспектор Кръстю Илиев Плачков

   

  Приемно време:

  С.Царимир в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 42-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Царимир

   

  СЕДМИ РАЙОН(7)- обслужващ селата Драгомир, Найден Герово и прилежащата им територия

  Мл.Полицейски инспектор Кръстю Димитров Булкин

   

  Приемно време:

  С.Драгомир в сградата на кметството

  Понеделник от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  С.Найден Герово в сградата на кметството

  Понеделник от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 73-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Драгомир

  Сл. тел: 03118/ 72-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Найден Герово

   

  ОСМИ РАЙОН(8)- обслужващ селата Голям чардак, Малак чардак и прилежащата им територия

  Мл.Полицейски инспектор Васил Илиев Господарски

   

  Приемно време:

  С. Правище в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Четвъртък от 09.00 до 11.00 часа

  С. Любен в сградата на кметството

  Сряда от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 54-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Правище

  Сл. тел: 03118/ 55-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Любен

   

  ДЕВЕТИ РАЙОН(9)- обслужващ селата Неделево, Церетелево и прилежащата им територия.

  Мл.Полицейски инспектор Милен Георгиев Йовчев

   

  Приемно време:

  С.Неделево в сградата на кметството

  Сряда от 09.00 до 11. 00 часа
  Петък от 09.00 до 11.00 часа

  С.Церетелево, ул. “” №

  Сряда от 14.00 до 16. 00 часа
  Петък от 14.00 до 16.00 часа

  Телефон за връзка: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 03126/2144 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 – дежурна част

  Сл. тел: 032/ 932013 свързване чрез ОДЧ – ПИ и мл. ПИ

  Сл. тел: 03118/ 52-4211 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Неделево

  Сл. тел: 03118/ 32-221 приемна на ПИ и мл. ПИ в с. Церетелево