Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ град Стамболийски

Началник: Ангел Керпиев

приемен ден: сряда от 09,00 до 11,00 часа

Адрес: град Стамболийски
ул. “Г.С.Раковски” № 21


Тел: 0339 /63-311- дежурна част

e-mail: police_stambolijski1mvr.bg

 

 

РУ - Стамболийски обслужва 4 общини – “Стамболийски”, “Кричим”, “Перущица” и “Родопи” с общо 3 града и 13 села. Обща територия – около 500 кв. км с население 55000 жители

Полицейски инспектори

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Районно Управление - Стамболийски

  ПЪРВИ МИКРОРАЙОН(1) - гр. Стамболийски – север и с. Цалапица – в момента няма ПИ

  Микрорайона се обслужва от инспектор Иван Пампов – полицейски инспектор.

  Приемна: гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21. Телефон: 0339/60318.

  Приемно време: Понеделник - 09,00 ч. – 11,00 ч. четвъртък - 09,00 ч. – 11,00 ч.

  Приемна: с. Цалапица, ул. “Индже войвода” № 2В. Телефон: 03149/2333

  Приемно време: сряда - 13,00 ч. – 15,00 ч.

  Подрайони:

  - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Стамболийски – север

   Мл. експерт Кирил Миленов Шуплев – младши полицейски инспектор

   Приемно време: сряда - 09,00 ч. – 11,00 ч. четвъртък - 09,00 ч. – 11,00 ч.

   Телефон за връзка: 0339/60318.

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - с. Цалапица

   Мл. експерт Иван Николов Пенков – младши полицейски инспектор

   Приемно време:

   Приемна: с. Цалапица, ул. “Индже войвода” № 2 В

   Приемно време: Понеделник - 14,00 ч. – 16,00 ч. Вторник - 14,00 ч. – 16,00 ч. Сряда - 09,00 ч. – 11,00 ч. Петък - 09,00 ч. – 11,00 ч.
   Телефон за връзка: 03149/2333

    

    

  ВТОРИ МИКРОРАЙОН(2) - гр. Стамболийски – юг, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село и с. Триводици

  Полицейски инспектор Иван Иванов Добрев

  Приемно време:

  Приемна: гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21
  Понеделник - 09.00 ч. – 11.00 ч
  Петък - 09.00 ч. – 11.00 ч.
  Телефон за връзка: 0339/60317

  Приемна: с. Йоаким Груево, ул. “1-ва” № 39 – кметство Приемно време: понеделник - 14,00 ч. – 16,00 ч.

  Приемна: с. Ново село, ул. “1-ва” № 31 Приемно време: Петък - 14,00 ч. – 16,00 ч

  Приемна: с. Триводици, ул. “1-ва” № 74 Приемно време: четвъртък - 14,00 ч. – 16,00 ч

  Приемна: с. Куртово Конаре, ул. “4-та” № 2 – кметство Приемно време: сряда - 14,00 ч. – 16,00 ч

  Подрайони:

  - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Стамболийски – юг

   Мл.Полицейски инспектор Петър Методиев Стаменов

   Приемно време:

   гр. Стамболийски, ул. “Г. С. Раковски” № 21
   Сряда - 09.00 ч. – 11.00 ч.
   Четвъртък - 09.00 ч. – 11.00 ч.

   Телефон за връзка: 0339/60317

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - с. Йоаким Груево

   Мл.Полицейски инспектор Георги Страхилов Кътев

   Приемно време:

   Приемна: с. Йоаким Груево, ул. “1-ва” № 39 – кметство
   Понеделник - 09.00 ч. – 11.00 ч.
   Сряда -15,00 ч. – 17,00 ч.

    

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Куртово Конаре

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Николов Митушев

   Приемно време:

   Приемна: с. Куртово Конаре, ул. “4-та” № 2 – кметство
   Понеделник - 09.00 ч. – 11.00 ч.
   Четвъртък - 15.00 ч. – 17.00 ч.
   Телефон за връзка: 03146/2252

    

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Ново село и с. Триводици

   мл. експерт Владимир Иванов Христев -младши полицейски инспектор

   Приемно време:


   Приемна: с. Ново село, ул. “1-ва” № 31
   понеделник - 09.00 ч. – 11.00 ч.
   сряда -09.00 ч. – 11.00 ч.

   с. Триводици, ул. “1-ва” № 74
   четвъртък - 09.00 ч. – 11.00 ч.

    

  ТРЕТИ МИКРОРАЙОН(3) - гр. Перущица, с. Брестовица, с. Златитрап, с. Кадиево и с. Оризари

  Полицейски инспектор Стоил Стоянов Марков

  Приемно време:

  Приемна: гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1

  Петък - 10,00 ч. – 12,00 ч..

  Телефон за връзка: : 03143/2333

  Приемна: с. Брестовица, пл. “Съединение” № 1. Телефон: 03142/2333

  Приемно време: Четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Кадиево, ул. “1-ва” № 51 Приемно време: вторник - 10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Златитрап, ул. “1-ва” № 16. Телефон: 03128/2233

  Приемно време: Сряда - 10,00 ч. – 12,00 ч.

  Приемна: с. Оризари, бул. “Марица” № 11

  Приемно време: понеделник - 10,00 ч. – 12,00 ч.

   - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Перущица – запад, с. Скобелево и с. Чурен

   –мл. експерт Христо Васков Дасколов – младши полицейски инспектор.

   Приемно време:

   гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1
   Понеделник -10.00 ч. – 12.00 ч.
   Сряда - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03143/2333

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - гр. Перущица – изток, летовище “Върховръх”

   мл. инспектор Иван Димитров Юруков – старши полицай

   Приемно време:

   гр. Перущица, ул. “Крайречна” № 1
   Понеделник - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Сряда - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03143/2333

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - с. Брестовица

   Мл.Полицейски инспектор Димитър Георгиев Джонджуров

   Приемно време:

   с. Брестовица, пл. “Съединение” № 1
   Вторник - 13,00 ч. – 15,00 ч.
   Четвъртък - 09,00 ч. – 11,00 ч
   Телефон за връзка: 03142/2333

    

   - ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН - с. Златитрап

   Мл.Полицейски инспектор Иван Сотиров Пернев

   Приемно време:

   с. Златитрап, ул. “1-ва” № 16
   Вторник - 13,00 ч. – 15,00 ч.
   Четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.
   Телефон за връзка: 03128/2233

    

   - ПЕТИ ПОДРАЙОН - с. Кадиево и с. Оризари

   Мл.Полицейски инспектор Пламен Александров Стоянов

   Приемно време:

   Приемна: с. Кадиево, ул. “1-ва” № 51
   вторник - 10,00 ч. – 12,00 ч
   четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.

   Приемна: с. Оризари, бул. “Марица” № 11

   петък - 09.00 ч. – 11.00 ч. - с. Оризари

   Телефон за връзка:

    

    

  ЧЕТВЪРТИ МИКРОРАЙОН(4) - гр. Кричим, с. Устина

  Полицейски инспектор Стоян Иванов Байрев

   

  Приемно време:

  гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3

  Понеделник - 10.00 ч. – 12.00 ч.
  Сряда -10.00 ч. – 12.00 ч.
  Приемна: с. Устина, ул. “Никола Петков” № 37

  вторник  - 13,00 ч. – 15,00 ч.
  Телефон за връзка: 03145/2333

   

   - ПЪРВИ ПОДРАЙОН - гр. Кричим – юг

   инспектор Стоян Иванов Байрев, мл. експерт Димитър Тодоров Пейков и мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   Вторник - 13.00 ч. – 15.00 ч.
   Неделя - 10.00 ч. – 12.00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

    

   - ВТОРИ ПОДРАЙОН - ггр. Кричим – запад

   мл. експерт Димитър Тодоров Пейков

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   вторник - 13,00 ч. – 15,00 ч.

   четвъртък - 10,00 ч. – 12,00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

   - ТРЕТИ ПОДРАЙОН - гр. Кричим – север

   – инспектор Стоян Иванов Байрев, мл. експрет Димитър Тодоров Пейков и мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3
   Понеделник - 10,00 ч. – 12,00 ч. Сряда - 13,00 ч. – 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 03145/2333

    

   - ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН - изток

   мл. експерт Славчо Ангелов Крушаров

   Приемно време:

   Приемна: гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3 .

   Приемно време:

   Понеделник - 10,00 ч. – 12,00 ч. Сряда - 13,00 ч. – 15,00 ч
   Телефон за връзка: 03145/4333

   ЧЕТВЪРТИ ПОДРАЙОН- Устина

   мл. експерт Марин Кирилов Тошков.

         Приемна: с. Устина, ул. “Никола Петков” № 37. Телефон: 03145/4333.
         Приемно време:
                           понеделник   -           13,00 ч. – 15,00 ч.
                           сряда               -           09,00 ч. – 11,00 ч.