Untitled Document

Навигация

 

Image Map 2РУ “Полиция” 1РУ “Полиция” 5РУ “Полиция” 4РУ “Полиция” 3РУ “Полиция” 6РУ “Полиция”

3 РУ

Началник: Никола Симов

приемен ден:сряда от 14.30 до 16.30 часа

Адрес:Пловдив ,
Ул.”Брезовска” №33
Тел: 032/62-23-87- дежурна част

e-mail: police03-plovdiv1mvr.bg

 

Трето РУ -Пловдив обслужва район “Северен” на Община – Пловдив с население около 70 000. Обслужвана територия е със силно развита пътна ифрастуктура, част от която обхваща основните пътни направления за град Пазарджик, град Панагюрище, град Карлово, град Брезово и др.

В района се намират автогара „Север” и ж.п. гара „Филипово”с преминаващи през нея железопътни артерии, осигуряващи железопътен транспорт за градовете Панагюрище, Карлово, Бургас и др.

 

Полицейски инспектори

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Трето Районно Управление Полиция - Пловдив

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - Първи  район – се обслужва от полицейски инспектор Георги Томов

  Граници:

  Изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

  Запад – бул.”Васил Априлов” от № 124 до № 126

  Север – бул.”България” от № 37 до № 115
  Юг – бул.”Марица” от № 21 до № 79
  Сл. тел. 932357

   

  Първи микрорайон се обслужва от младши експерт Николай Манолов

  Граници:
  Изток – ул.”Васил Левски” от № 1 до № 9

  Запад – ул.”Победа” от № 2  до № 24

  Север – бул.”България” от № 37 до № 63

  Юг – бул.”Марица” от № 41 до № 79
  Сл. тел. 932325

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - се обслужва от полицейски инспектор Николай Къркеланов

  Граници:

  Изток - ул.”Васил Левски” / в отсечката между кръстовището с бул. „България” и бул.”Дунав”– няма номера,

  Запад – Бул.„Васил Априлов” от №128 до №146,

  Север – бул.”Дунав” от №2 до №70,

  Юг – бул.”България” от №136 до №192

  Сл. тел. 932314

   

  Първи микрорайон – обслужва се от полицейски инспектор Николай Къркеланов

  Граници:

  Изток – бул. “Васил Левски”

  Запад – ул. “Победа”/ в отсечката от бул. “Марица – север” до бул. “България”
  Север -  бул. “Дунав” от № 42 до № 66

  Юг – бул. “България” от № 136 до № 154
  Сл. тел. 932314

  ТРЕТИ РАЙОН(3)се обслужва от полицейски инспектор Илия Текелиев

  Граници:

  Изток – ул.”Васил Левски” от № 95 до табелата на гр.Пловдив

  Запад – бул.”Васил Априлов” от № 150 до табелата на гр.Пловдив и по ЖП линия
  Север – отводнителен канал след табелата на гр.Пловдив граничещ със землището на с.Царацово
  Юг – бул.”Дунав” от № 1 до № 29
  Сл. тел. 932319

   

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) се обслужва от полицейски инспектор Стайко Калбуров

  Граници:

  Изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

  Запад – ул.”Васил Левски” от № 100 до № 246

  Север – землищата на с.Труд , с.Войводиново и с.Скутаре

  Юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101

  Сл. тел. 932360

   

  Първи микрорайон обслужван от младши експерт Георги Тучев

  Граници:

  Изток – отводнителен канал граничещ със землището на с. Войводиново

  Запад – ул.”Брезовско шосе” от № 2  до № 170

  Север – отводнителен канал граничещ със землищата на с.Войводиново и с.Скутаре

  Юг – бул.”Дунав” от № 63 до № 101

  Сл. тел. 932360

   

  ПЕТИ РАЙОН (5)-се обслужва от полицейски инспектор Стефан Ямалиев

  Граници:

  Изток – ЖП линия граничеща със землището на с.Рогош

  Запад – бул.”Цар Борис ІІІ - Обединител” от № 17 до № 35

  Север – бул.”Дунав” от № 100 до № 204

  Юг – бул.”България” от № 2 до № 106

  Сл.. тел. 932319

   

  ШЕСТИ РАЙОН (6) – се обслужва от полицейски инспектор Марин Маринов

  Граници:

  Изток – по р.Пясъчник до вливането и в р. Марица

  Запад – бул.”Васил Левски” от № 2 до № 96
  Север – бул.”Дунав” № 72 до № 100  
  Юг – бул.”Марица” от № 91 до № 97
  Сл. тел. 932328

   

  Първи микрорайон – обслужва се от младши експерт Венцислав Локов

  Граници:

  Изток – бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”от № 8 до № 22

  Запад – ул. “Васил Левски” от № 16 до № 96

  Север – бул. “Дунав” от № 72 до № 80
  Юг – бул. “България” от №108 до № 13сл. тел.

  Сл. тел. 932312

   

  СЕДМИ РАЙОН (7)се обслужва от полицейски инспектор Стоян Ангелов

  граници:

  Изток – от бул.”Васил Априлов” от № 129 по посока север до табелата на гр. Пловдив
  Запад – до напоителен канал граничещ със землището на с. Царацово съгласно административното деление

  Север – от напоителен канал, граничещ със землището на с. Царацово до табелата на гр. Пловдив

  Юг – ЖП надлеза, пресичащ  бул.”България” до административната граница с община “Марица”
  Сл. тел. 932394

   

  Първи микрорайон – обслужва се от полицейски инспектор Стоян Ангелов

  Граници:

   

  Изток –  от ж.п. надлеза пресичащ бул. “България” до ж. П. Надлеза на бул. “В. Априлов”

  Запад – от кръстовището на ул. “Дилянка” с бул.”България” до ул. “Напредък”

  Север – от началото на ул. “Напредък” до кръстовището и с бул.”В. Априлов”

  Юг – ж.п. надлеза, пресичащ бул.”България” до кръстовището с ул. “Дилянка”
  Сл. тел. 932327

   

  ОСМИ РАЙОН (8)се обслужва от  полицейски инспектор Борис Колачев

  граници:

  Изток – бул.”Васил Априлов” от № 99 до № 123.
  Запад – Пазарджишко щосе до административната граница с община “Марица”

  Север –  от ж.п. надлеза на бул. “Васил Априлов” до ж.п. надлеза на бул.”България”
  Юг – бул.”Марица” от № 1 до № 19 и до моста на р. Марица на 6-ти километър

  Сл. тел. 932343

   

  Приемни часове:

  Началник на РУ – главен инспектор Никола Симов – сряда  14.30 – 16.30 часа

  Началник сектор “Криминална полиция” – главен инспектор Георги Машонов – четвъртък – 14.30 – 16.30 часа

  Началник сектор “Охранителна полиция” – главен инспектор Стоян Павлов – вторник 14.30 – 16.30 часа