Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ град Първомай

Началник: Васил Костадинов-ВПД

приемен ден: вторник от 10:00ч. до 14:00 часа

Адрес: гр.Първомай, ул. “Зорница” № 1а
Тел: Тел: 0336/62211; 0336/69500 - дежурна част

e-mail: police_parvomaj1mvr.bg

Районно управление гр. Първомай обслужва територия от 553 кв.км. на Община Първомай с население 30 965 жители.

Полицейски инспектори

   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори, обслужващи град Първомай

  ПЪРВИ РАЙОН(1) – Обхваща част от гр.Първомай с граници – на север - ул.”Братя Миладинови-юг” от № 2      до № 84; на запад – ул.”Рила” от №13 до № 17 и МБАЛ “Св.Георги”гр.Първомай; на юг - ул.”Плодородие” от № 2 до №28а, ул.”Борислав” от № 2 до № 12; на изток – края на промишлената зона . Отсечка от 267 км до 276 км на ГП ІРайона включва и селата Бяла река, Православен, Драгойново, Буково, Езерово и Воден с прилежащите им землища.

  Обслужва се от:    
  Инспектор Таньо Бончев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Живко Йорданов – Мл..ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон- с.Драгойново и с.Буково и прилежащите землища.                                                  
  Мл.експ Георги Ангелов – Мл.ПИ “Териториална полиция”,с  микрорайон-с.Бяла река, с.Православен и прилежащите землища
  Мл.експ. Кънчо Ников -Мл.ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон - с.Езерово и с.Воден с прилежащите землища.
  Мл.експ. Красимир Благоев  – Мл.ПИ “Териториална полиция” ,с микрорайон –частта на гр.Първомай

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - Обхваща част от гр.Първомай с граници – на изток- ул.”Рила”от № 10 до № 12 , ул.”Кн.Борис 1” от № 52 до № 78 и бензиностанция “Лук Ойл” ;на запад –кв.Дебър, ул.”Менделеев” и ул.”Хвойна” ;на север – ул.”Ген. Скобелев”; на юг- МБАЛ “Св.Георги” EVN – КЕЦ-Първомай, ул.”Крайречна”.  Отсечка ГП І-8 от 258 до 267 км.
    Района включва и селата Брягово, Искра, Дълбок извор,Поройна,Татарево Виница с прилежащите им землища.

  Обслужва се от:

  Инспектор Кольо Колев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Атанас Димитров  – Мл.ПИ “Териториална полиция”, с микрорайон- кв.Дебър и прилежащото землище ,ГП-І-8 от 258 до 267км.
  Мл.експ. Стефан Ванчев – Мл.ПИ “Териториална полиция” , с микрорайон - с.Татарево, с. Виница и с.Дълбок извор и прилежащите землища.
  Мл.експ. Петко Палаков – Мл.ПИ “Териториална полиция” ,с  микрорайон - с.Брягово, с.Искра и с.Поройна  и прилежащите им  землища.

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) -Обхваща част от гр.Първомай с граници  – на юг- от ул.”Братя Миладинови-север” от № 9 до № 53 ; на запад - ул.”Възраждане”, на север ул.Кубрат”, ул.”Хан Аспарух” и ул.”Бузлуджа”, на изток  - кв.Любеново ул.”Велико Търново” и ул.”Гоце Делчев”.
  Района  включва и селата Караджалово, Градина, Крушево и Добри дол с прилежащите землища.

  Обслужва се от:
  Инспектор Ангел Терзиев – ПИ “Териториална полиция”

  Мл.експ. Захари Захариев  – Мл.РИ “Териториална полиция” ,с микрорайон с.Градина, с. Крушево и с. Добри дол с прилежящите землища

  Мл.експ. Георги Иванов – Мл.ПИ “Териториална порлиция” ,

  с микрорайон кв.Любеново и с.Караджалово с прилежащите землища.
  Мл.експ. Ридван Неджиб – Мл.РИ  “Териториална порлиция” и  Мл.експ.Тодор Тодоров – Мл.ПИ  “Териториална порлиция”

  частта на гр.Първомай.

  Прием на граждани от служителите от “ТЕРИТОРИАЛНА ПОЛИЦИЯ“  при група “OХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ“ при РУ – Първомай

   № по ред

   Населено място

   Полицейски
   инспектори

   Приемно време
   ПИ

   Мл.ПИ

   Приемно време
   Мл. ПИ

   1.

   Град
   Първомай

   Терзиев
   ІІІ-Район

   Сряда
   14.00– 17.00ч.

   Р.Неджиб

   Сряда
   13.00 –16.00ч
   Петък
   09.00-12.00ч

   Т.Тодоров

   вторник
   09.00-12.00ч

   Четвъртък
   13.00 –16.00ч

   2.

   Град
   Първомай

   К.Колев
   ІІ-Район

   понеделник
   14.00 – 17.00ч

    

   Кр.Благоев

    

    

   Сряда
   09.00-12.00ч
   Петък
   13.00 –16.00ч

   3.

   Град
   Първомай

   К.Колев
   І-Район

   четвъртък
   14.00 – 15.00ч

   Вторник
   13.00 –16.00ч
   Четвъртък
   09.00-12.00ч

   4.

   Село
   Бяла река

   К.Колев

   вторник
   13.00 – 14.00ч

    

   Г.Ангелов

   понеделник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   5.

   Село Езерово

   К.Колев

   петък
   13.00– 15.00ч

    

   К.Ников

   вторник
   10ч. – 12ч.
   сряда
   15ч. – 17ч.

   6.

   Село Воден

   К.Колев

   петък
   15.30 – 17.30ч

    

   К.Ников

   четвъртък
   10ч. – 12ч.
   петък
   10ч. – 12ч.

   7.

   Село
   Православен

   К.Колев

   вторник
   14.00 – 15.00ч

    

   Г.Ангелов

   сряда и
   петък
   14ч. – 16ч.

   8.

   Село Драгойново

   К.Колев

   сряда
   13.00 – 15.00ч

    

   Ж.Йорданов

    

   вторник
   10ч. – 12ч.
   петък
   15ч. 17ч.

   9.

   Село
   Буково

   К.Колев

   сряда

   15.30 – 17.30ч

    

   Ж.Йорданов

   сряда
   10ч. – 12ч.
   четвъртък
   15ч. – 17ч.

   10.

   Квартал
   Дебър

   К.Колев

   Четвъртък

    15.00 – 16.00ч.

    

   Ат.Димитров

   понеделник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   10ч. – 12ч.

   11.

   Село
   Брягово

   К.Колев

   Сряда
   13.00 – 15.00ч

    

   П.Палаков

   вторник
   8.30ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 17ч.

   12.

   Село
   Искра

   К.Колев

   Сряда

   15.30 – 17.30ч

    

   П.Палаков

   сряда
   14ч. – 17ч.
   петък
   8.30ч. – 12ч.

   13.

   Село
   Поройна

   К.Колев

   вторник
   17.00 – 17.30ч

    

   П.Палаков

   петък
   14ч. – 16ч.

   14.

   Село
   Дълбок извор

   К.Колев

   вторник
   16.00 – 17.00ч

    

   Ст.Ванчев

   вторник
   14ч. – 16ч.

   15.

   Село
   Татарево

   К.Колев

   петък
   13.00 – 15.00ч

    

   Ст.Ванчев

   сряда
   10ч. – 12ч.
   петък
   15ч. – 17ч.

   16.

   Село
   Виница

   К.Колев

   петък
   15.30– 17.30ч

    

   Ст.Ванчев

   вторник
   10ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   17.

   кв. Любеново

   Терзиев

   вторник
   13.00 – 15.00ч

    

   Г.Иванов

   вторник
   14ч. – 16ч.
   четвъртък
   15ч.-17ч

   18.

   Село
   Караджалово

   Терзиев

   вторник
   15.30– 17.30ч

    

   Г.Иванов

   сряда
   09ч. – 11ч.
   петък
   15ч. – 17ч.

   19.

   Село
   Градина

   Терзиев

   четвъртък
   13.00ч -15.00ч

    

   З.Захариев

   вторник и четвъртък
   15ч. – 17ч.

   20.

   Село
   Крушево

   Терзиев

   четвъртък
   15.30ч – 17.30ч

    

   З.Захариев

   вторник
   09ч. – 12ч.
   четвъртък
   14ч. – 16ч.

   21.

   Село

   Добридол

   Терзиев

   петък
   15.00ч – 17.00ч

    

   З.Захариев

   сряда
   09ч. – 12ч.
   петък
   15ч. – 17ч.