Untitled Document

Навигация

 

Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"

  Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"


  • Осъществява контрол и методическа помощ на подразделенията “Охранителна полиция” в региона по направленията им на дейност: териториална полиция, патрулно - постова дейност;
  • Охрана на масово-публични мероприятия;
  • конвойна дейност,
  • контрол над общоопасните средства;
  • контрол на частната охранителна дейност;
  • други възложени им със законови и подзаконови нормативни актове.
  • Работа по молби, жалби и сигнали на граждани
  • Изпълнява конкретни задачи по прилагане модела “Полиция в близост до обществото” и нормативните актове на МВР.

  Структура:

  • Група „ Териториална Полиция”
  • Група „ Патрулно Постова Служба”
  • Група „ Контрол на общоопасни средства ”
  • Група „ Дом за временно настаняване на пълнолетни лица и отрезвител”