Навигация

 

Отдел"Охранителна полиция"

  Отдел "Охранителна полиция"

   

   

   

  Включва пет сектора,
  осъществяващи дейности по:
  • Опазване на обществения ред;
  • Превенция на правонарушенията;
  • Предотвратяване и участие в разкриването на престъпления;
  • Осигуряване на сигурността при провеждане на масови мероприятия;
  • Контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;
  • Разрешение и контрол за ползване на общоопасни средства;
  • Контрол на частната охранителна дейност;
  • Конвоиране на лица в страната;
  • Ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите на съответните звена.

   

  СТРУКТУРА

  Сектор "Охрана на обществения ред и териториална полиция"
  Сектор "Пътна полиция"
  Сектор „Специализирани полицейски сили”
  Сектор „Общинска полиция - Пловдив”

  e-mail: security_policeplovdiv@mvr.bg

   

  галерия :