Untitled Document

Навигация

 

Оперативна дежурна част

  Оперативна дежурна част

  Оперативната дежурна част осъществява денонощно управление на полицейските сили и средства на територията на областта.

  Получава, обработва, обобщава актуалната информация за оперативната обстановка:
  - за нарушенията на обществения ред
  - за пътната обстановка и пътната аварийност
  - за престъпленията и правонарушенията
  - за стихийни бедствия, крупни аварии, катастрофи
  - за сериозни инциденти, застрашаващи обществения ред и сигурността в областта

  Осъществява законосъобразно, своевременно и ефективно реагиране на получените сигнали и на промените в оперативната обстановка

  Инициира и координира взаимодействия с другите национални и териториални служби на МВР и регионалните дежурни центрове на Областна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване”, Областна управа, Общинска администрация, Дирекция “Гражданска защита” и Областно пътно управление.