Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ град Карлово

Началник: Христо Бахлов

приемен ден: понеделник от 14,00ч. – 16,00ч

Адрес: град Карлово
ул.”Ал.Стамболийски” №1
Тел: 0335/ 93020, 0335/ 99200- дежурна част

e-mail: police_karlovo1mvr.bg

 

Полицейски участък - Сопот:
град Сопот ул.”Ив. Вазов” №14
тел: 03134/ 99280, 03134/99281

РУ Карлово обслужва територия с площ 110 кв. км. с население 42000 души, които живеят в градовете Карлово, Калофер, Баня, Клисура и Сопот и 23 села.

Полицейски инспектори

   

    

    

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Карлово и Община Сопот

   ПЪРВИ РАЙОН(1) – ( „Карлово-Юг”) -Обхваща югозападната част на гр.Карлово с граници: изток – р.Стара река; запад – землището на гр.Сопот; север – ул.”Ген.Карцов” /нечетни номера/;юг- землището на с.Дъбене

   Мл.Полицейски инспектор Атанас Спасов Мутафчийски

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Карлово с граници : изток - р.Стара река; запад - землището на гр. Сопот; север – ул. „Ген.Карцов” /нечетни номера/; юг- ул.„Полковник Бочев„ и ул. „Петър Юруков”.
   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Четвъртък от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 258

   Мл.Полицейски инспектор Кольо Рашков Гешев
   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово на изток – ул.”Ген.Заимов” /нечетни номера/, на запад – землище на гр.Сопот, на север – ул.”Ген.Карцов”, на юг – землище на с.Дъбене.
    Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Четвъртък от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 258

    

    

   ВТОРИ РАЙОН(2)– ( „Карлово-изток”) - Обхваща източната част на гр.Карлово и кв.”Сушица” с граници: изток – землището на с.Васил Левски; на запад -  река Стара река; север – землището на Троян и Априлци; юг – землището на с.Соколица.

   Полицейски инспектор Тодор Георгиев Стоянов

   Микрорайон за обслужване с граници: персонално отговаря за кв. Сушица с граници: изток – землището на с. Васил Левски; запад - до ул.”Република” и ул. „Теофан Райнов” в гр.Карлово; север – землището на Троян и Априлци; юг – гр.Карлово до изхода за гр. Пловдив /Колелото/ и землището на с. Соколица.
    Приемно време:
   РУ-гр.Карлово ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Вторник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 255

   Мл.Полицейски инспектор Тодор Илиев Ганчев  

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Карлово с граници: изток - ул. „Република” и ул. „Теофан Райнов” ; запад – р. Стара река; север- землището на Троян и Априлци; юг – землището на с. Соколица .
   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Вторник от 14,00 ч. до 16,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 255

    

   ТРЕТИ РАЙОН(3) – ( „Карлово-запад”) - Обхваща северозападната част на гр.Карлово с граници: изток – река Стара река; запад – землището на гр.Сопот; север – землищата на общините Троян и Априлци; юг – ул.”Ген.Карцов” от №2 до изхода на гр.Карлово по посока на гр.София и ГП І-6 до кантон “Мурла”.

   Мл.Полицейски инспектор Христо Иванов Вълков

   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово изток – река Стара река; запад – ул.”Тодор Каблешков”; север – землището на Троян и Априлци; юг – ул.”Генерал Карцов” /четни номера/.

   Приемно време:
   РУ-гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Сряда от 13,00 ч. до 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 256

   Мл.Полицейски инспектор Донка Георгиева Гатевска

   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Карлово изток - ул. „Тодор Каблешков”; запад – землището на гр. Сопот; север – землищата на Троян и Априлци; юг – ул. „Ген. Карцов” /четни номера/ от изхода на гр.Карлово по посока на гр.София и ГП І-6 до кантон “Мурла”
   Приемно време:
   РУ - гр.Карлово, ул.”Ал. Стамболийски” №1
   Сряда от 13,00 ч. до 15,00 ч.
   Телефон за връзка: 0335/99 256

    

   ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) – ( „Сопот”)

   Полицейски инспектор Георги Недялков Георгиев

   Микрорайон за обслужване с граници: гр.Сопотизток-бул.“Христо Ботев“ до кръстовището с бул.“Трети март“; -запад-западната външна ограда на „ВМЗ“; -север-от кръстовището на бул.“Трети март“ с бул.“Христо Ботев“ до кръстовището на бул.“Трети март“ до началото на ул.“Странджата“; -юг-южната ограда на „ВМЗ“ и „SKF“ с прилежащото землище до землището на с.Московец и с.Дъбене
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.
                     Телефон за връзка:0335/99281

   Мл.Полицейски инспектор Борис Искров Дочев

   Микрорайон за обслужване с граници: гр. Сопот и с. Иганово с граници; -изток-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.Иван Вазов“ до кръстовището с ул.“Ставри Костов“; -запад-западната част на местността „Бозалан“ до землището на с.Анево; -север-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с ул.“Ставри Костов“, до кръстовището на ул.Ставри Костов“ с ул.“Добрила“, от кръстовището на ул.“Добрила“ с ул.Стара планина“ до землището на община Троян; -юг-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.“Иван Вазов“ до землището до землището на с.Анево
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Четвъртък от 10,00 ч. -12,00 ч.
   с.Иганово в сградата на кметството
   Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.
   Телефон за връзка: 0335/99281

   Мл.Полицейски инспектор Добромир Лазаров Лазаров

   Микрорайон за обслужване с граници:гр. Сопот и южната част на с. Анево с граници; -изток- от кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул.Аверкий Петрович“ до землището на с.Дъбене; -запад-землището на с.Анево -север-от кръстовището на бул.“Иван Вазов“ с ул.“Аверкий Петрович“ до землището на с.Анево; -юг-от кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с бул.“Трети март“ до кръстовището на бул.“Трети март“ с бул.“Христо Ботев“ до землището на с.Дъбене.
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Сряда от 13,00 ч. – 15,00 ч.
   с.Анево в сградата на кметството
   Четвъртък от  10,00 ч. – 12,00 ч.
                     Телефон за връзка: 0335/99 281

   Мл.Полицейски инспектор Красимир Георгиев Марински

   Микрорайон за обслужване с граници:гр. Сопот и с. Певците с граници; -изток-от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.“8-ми март“ и землището на гр.Карлово ; -запад-кръстовището на ул.“Стара планина“ с ул.“Софроний Врачански“; -север-землището на община Троян; -юг-от кръстовището на ул.“8-ми март“ с ул.“Матей Стайков“ до кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.“Аверкий Петрович“, от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ с ул.Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул.Аверкий Петрович“ с ул.“Ставри Костов“, от кръстовището на ул.“Ставри Костов“ с ул.“Аверкий Петрович“ до кръстовището с ул.“Добрила, от кръстовището на ул.“Добрила“ с ул.Стара планина“ до кръстовището с ул.“Софроний Врачански“.
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Четвъртък от 10,00 ч. – 12,00 ч.
   с.Певците в сградата на кметството
   Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99281

   Мл.Полицейски инспектор Даниел Светлозаров Нарлиев

   Микрорайон за обслужване с граници:гр. Сопот с граници; -изток-землището гр.Карлово; -запад- от кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Аверкий Петрович“ до кръстовището на ул.“Аверкий Петрович“ с ул.“Матей Стайков“; -север-от кръстовището на ул.“Матей Стайков“ до кръстовището й с ул.“8-ми март“ до землището на община Карлово; -юг-от кръстовището на бул.“Трети март“ с ул.“Аверкий Петрович“ до землището на с.Дъбене;
   Приемно време:
   гр.Сопот в сградата на У”Полиция” – гр.Сопот
   Сряда от 13,00 ч. – 15,00 ч.
   с.Анево в сградата на кметството
   Четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99281

    ПЕТИ РАЙОН (5) – ( „Розино”) -

    Обхваща територията на гр.Клисура, селата Розино, Хр.Даново, Кърнаре, Слатина, Столетово и прилежащите им землища. Граници: изток – землището на с.Певците; запад – землищата на общините Антон и Копривщица; север – землищата на общините Троян и Тетевен; юг – землището на община Копривщица.

                      Мл.Полицейски инспектор Мирослав Петков Хаджийски

    Микрорайон за обслужване с граници: гр.Клисура с прилежащите землища.
    Приемно време:
                      гр.Клисура в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 17.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

                      Мл.Полицейски инспектор Добромир Лазаров Лазаров

    Микрорайон за обслужване: Временно селата Кърнаре и Христо Даново с прилежащите землища;

    Приемно време:
    с.Кърнаре в сградата на кметството
    Вторник от 09,00 ч. – 11,00 ч.
                      с.Христо Даново в сградата на кметството
    Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

    Мл.Полицейски инспектор Стоян Ангелов Кабадиев

    Микрорайон за обслужване с граници: с. Розино с прилежащите му землища;
    Приемно време:
    с.Розино в сградата на кметството
    Понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

    Мл.Полицейски инспектор Борис Искров Дочев

    Микрорайон за обслужване: Временно селата Слатина и Столетово с прилежащите землища.

    Приемно време:
    с.Столетово в сградата на кметството –
    Сряда от 09.00ч. до 11.00ч.
                     с.Слатина в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 286

     

    ШЕСТИ РАЙОН (6)– ( „Климент”) -

    Обхваща селата Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Войнягово, Дъбене и прилежащите им землища. Граници: изток – землищата на гр.Баня и с.Соколица; запад – землището на с.Слатина; юг – землището на община – Хисар; север – землищата на гр.Карлово, гр.Сопот, с.Иганово, с.Певците и с.Столетово.

    Полицейски инспектор Павел Атанасов Петров

    Микрорайон за обслужване с граници: селата Каравелово, Богдан и Московец с прилежащите им землища.
                      Приемно време:
    с.Московец в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
                      с.Каравелово в сградата на кметството
    Вторник от 13.00ч. до 15.00ч.
                       с.Богдан в сградата на кметството
    Четвъртък от 09.30ч. до 11.30ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 264

    Мл.Полицейски инспектор Танчо Петков Събев

    Микрорайон за обслужване с граници: селата  Климент, Войнягово и Дъбене с прилежащите им землища.;
    Приемно време:
    с.Войнягово в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
                      с.Дъбене в сградата на кметството
    Сряда от 09.30ч. до 11.30ч.
                      с.Климент в сградата на кметството
    Вторник от 09.30ч. до 11.30ч.
    Телефон за връзка: 0335/99 264

    СЕДМИ РАЙОН (7)(„Баня”) -

    Района обхваща гр.Баня, селата Бегунци, Пролом, Домлян, Мраченик, Соколица, Марино поле и прилежащите им землища. Граници: изток – землищата на общините Брезово и Павел баня; запад – землището на с.Дъбене; север – землищата на кв.”Сушица”, с.В.Левски, с.Ведраре, гр.Калофер; юг – землищата на общините Брезово и Калояново.

    Полицейски инспектор Атанас Лалов Узунов

    Микрорайон за обслужване с граници:град Баня и прилежащите землища.
    Приемно време:
    гр.Баня ул.”Байкал” № 11
    Понеделник 13,00ч. до 15,00ч
    .                 Телефон за връзка: 0335/99 282
    Мл.Полицейски инспектор Кунчо Стоянов Казийски

    Микрорайон за обслужване с граници – с. Соколица, с.Марино поле и с.Бегунци.
    Приемно време:
    с.Соколица в сградата на кметството
    Сряда от 09.00ч. до 11.00ч.
                      с.Марино поле в сградата на кметството
    Сряда от 13.00ч. до 15.00ч.
    с.Бегунци в сградата на кметството
    Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 282
    Полицейски инспектор Атанас Лалов Узунов

    Микрорайон за обслужване с граници: Временно селата Пролом, Мраченик и Домлян с прилежащите им землища;
    Приемно време:
    с.Мраченик в сградата на кметството
    Петък от 13.00ч. до 15.00ч.
    с.Домлян в сградата на кметството
    Петък от 09.00ч. до 11.00ч.
    с.Пролом в сградата на кметството
    Четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 282

    ОСМИ РАЙОН (8) – („Калофер”) - Района обхваща гр.Калофер, селата Васил Левски, Куртово, Ведраре, Горни Домлян и прилежащите им землища. Граници: изток – землището на Община Павел Баня, запад – землището на кв.Сушица, север – землището на Община Априлци, юг – землищата на селата Марино поле, Бегунци и Домлян.

    Мл.Полицейски инспектор Николай Стоянов Стаев

    Микрорайон за обслужване с граници: гр. Калофер с прилежащите му землища.
    Приемно време:
                      гр.Калофер в сградата на кметството
    Понеделник от 14.00ч. до 16.00ч.
                      Телефон за връзка: 0335/99 283
    Мл. Полицейски инспектор Ботьо Христов Ботев
    Микрорайон за обслужване с граници:  с. Васил Левски и с.Куртово с прилежащите им землища.
    Приемно време:
    с.Васил Левски в сградата на кметството
    Сряда от 10.00ч. до 12.00ч.
    с.Куртово в сградата на кметството
    Вторник от 09.00ч. до 11.00ч.  
    Телефон за връзка: 0335/99 283

    Мл.Полицейски инспектор Николай Стоянов Стаев

    Микрорайон за обслужване с граници: Временно с.Горни Домлян и с.Ведраре с прилежащите им землища.
    Приемно време:
                      с.Горни Домлян в сградата на кметството
    Вторник от 11.00ч. до 13.00ч.
                      с.Ведраре в сградата на кметството
    Вторник от 14.00ч. до 16.00ч.