Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ Хисар

 

Началник: Камен Радев

приемен ден: понеделник от 14.00 до 17.00 часа

Адрес:гр.Хисар , ул.”Васил Петрович” , № 10
Тел: Тел: 0337/62020, 60400 - дежурна част

e-mail: police_hisar1mvr.bg

 

РУ гр. Хисар обслужва общините Хисар и Калояново, които имат обща площ около 900 кв. км. и население над 34 000 жители, разположени в един град и 26 села. Обслужваната територия граничи на север с РУП - Карлово, на запад с РУП Панагюрище ОД на МВР Пазарджик, на северозапад с РУП Пирдоп ОД на МВР София, на юг с РУП Труд, на изток с РУП гр. Раковски. Районът, обслужван от РУП Хисар, е с богато културно – историческо наследство и множество паметници на културата.

Полицейски инспектори

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Хисар

   

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - Включва кварталите на гр. Хисар, “Миромир”, “Веригово”, “Момина баня”, с. Черничево, с. Михилци и вилна зона “Воден камък”.

  Полицейски инспектор Венцислав Николаев Акалийски

  Приемно време:

  гр. Хисар, ул. “Васил Петрович” №10 - понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч.

  с. Михилци, обл. Пловдивска – сградата на кметството вторник - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

    

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - гр. Хисар, кв. “Миромир”, кв. Веригово, с. Черничево

   

  Полицейски инспектор Марин Желязков Драганин

  Приемно време:

  гр. Хисар, ул. “Васил Петрович” №10 - понеделник и петък - 09.00ч. - 11.00ч.

  с. Черничево, обл. Пловдивска – сградата на кметството четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ТРЕТИ РАЙОН(3) - Включва селата Старосел, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Мътеница, Красново, Красновски бани, Беловица, Мало Крушево, Кръстевич, х. ”Бунтовна”, бившето село Елешница и прилежащите им землища.

   

  Полицейски инспектор Иван Петров Богойски

  Приемно време:

  с. Старосел, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Старо Железаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Понеделник - 13.00ч. - 15.00ч.
  с. НовоЖелезаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Понеделник - 15.00ч. - 17.00ч.
  с. Паничери, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник -09.00ч. - 11.00ч.
  с. Мътеница, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник -11.00ч. - 12.00ч.
  с. Красново, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда -09.00ч. - 10.30ч.
  с. Кръстевич, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда - 11.00ч. - 12.00ч.
  с. Беловица, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Мало Крушево, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч.
  Телефон за връзка:

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) -

   

  ПЕТИ РАЙОН(5) -

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6) - село Красново

   

  Полицейски инспектор Стоил Йорданов Гечков

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  СЕДМИ РАЙОН(7) - Включва селата Старосел, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Мътеница, Красново, Красновски бани, Беловица, Мало Крушево, Кръстевич, х. ”Бунтовна”, бившето село Елешница и прилежащите им землища.

   

  ОСМИ РАЙОН(8) - село Кръстевич

   

  Полицейски инспектор Стоил Йорданов Гечков

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ДЕВЕТИ РАЙОН(9) - село Мало Крушево

   

  Полицейски инспектор Велчо Стоилов Стоилов

  Приемно време:

  сградата на кметството – вторник и четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.

  Телефон за връзка:

   

  ДЕСЕТИ РАЙОН(10) - село Беловица

   

  Полицейски инспектор Велчо Стоилов Стоилов

  Приемно време:

  сградата на кметството - вторник - 14.00ч. - 16.00ч

  Телефон за връзка:


   

   

   

  Информация за Полицейските инспектори,
  обслужващи Община Калояново

  ПЪРВИ РАЙОН(1) - село Калояново

  Полицейски инспектор Павел Иванов Кундурджийски

  Приемно време:

  сградата на УП с. Калояново, ул. “Васил Левски” №6
  понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч.
  Телефон за връзка:

   

  ВТОРИ РАЙОН(2) - село Дуванлии

  Полицейски инспектор Атанас Иванов Начев

  Приемно време:

  сградата на кметството - понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) - село Дълго поле

  Полицейски инспектор Николай Атанасов Шандански

  Приемно време:

  сградата на кметството – понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ПЕТИ РАЙОН(5) - село Ръжево Конаре

  Полицейски инспектор Стоян Николов Вълев

  Приемно време:

  сградата на кметството - понеделник и четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

  ШЕСТИ РАЙОН(6) - село Ръжево и с. Главатар

  Полицейски инспектор Стоян Вълков Вълков

  Приемно време:

  с. Ръжево, сградата на кметството - понеделник - 13.00ч. - 15.00ч.
  с. Главатар, сградата на кметството - четвъртък - 13.00ч. - 15.00ч
  Телефон за връзка:

   

   

  РАЙОН(?) - Включва населените места с.Калояново, с. Дуванлии, с. Житница, с. Дълго поле, с. Ръжево Конаре, с. Ръжево, с. Главатар и прилежащите им землища

  Полицейски инспектор Васил Йорданов Манов

  Приемно време:

  с. Калояново, обл. Пловдивска – сградата на УП с. Калояново, ул. “Васил Левски” №6
  Понеделник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Дуванлии, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Житница, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Вторник - 14.00ч. - 16.00ч.
  с. Дълго поле, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Сряда -14.00ч. - 16.00ч.
  с. Ръжево Конаре, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък -14.00ч. - 16.00ч.
  с. Ръжево, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Четвъртък - 10.00ч. - 12.00ч.
  с. Главатар, обл. Пловдивска – сградата на кметството
  Петък - 10.00ч. - 12.00ч.
  Телефон за връзка: