Untitled Document

Навигация

 

РУ “Полиция” град Карлово РУ “Полиция” град Хисар РУ “Полиция” град Раковски РУ “Полиция” с. Труд РУ “Полиция” град Първомай РУ “Полиция” Асеновград РУ “Полиция” град Стамболийски Image Map

РУ Асеновград

Началник: Светлозар Масурски

приемен ден: вторник от 10.00 до 12.00 часа

Адрес: Асеновград
пл. Николай Хайтов №8

Тел:0331/6-30-61 - дежурна част

e-mail: police_asenovgrad1mvr.bg

 

Районно Управление – Асеновград обслужва общините – Асеновград, Садово, Лъки и част от Община - Куклен, в които са включени три града и 53 села с второкласна, третокласна и четвъртокласна пътна мрежа на площ от 1 091 кв.км.

На територията на РУП се намират редица културно-исторически обекти като Асенова крепост, Бачковски манастир, Кръстова гора, Белинташ, Араповски манастир, както и националният балнолечебен център Нареченски бани. Населението е около 98 000 жители, като повече от половината живеят в градовете.

Полицейски инспектори

   

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Асеновград

    

   ПЪРВИ РАЙОН(1) - Първи район /1/. Района включва кварталите „Лаково”, “Баделема”, ведно с ул. ”Лале баир”, ул. ”Росица” до улица “Тутракан” включително, ул. ”Садовска”, ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 104 и нечетни номера от № 93, ул. ”Сливница” от № 11, ул. “Оборище” четни номера от № 110 и нечетни номера от № 89, разклона за село Моминско до землищата на Община Садово и село Козаново.

   1.1. Инспектор Йордан Илиев, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от първи район:
   квартал “Баделема”, изток – землището на село Мулдава; запад – ул. ”Искра”, част от квартал “Лаково“ - ул. ”Миньор”, ул. ”Перелик”, ул. ”Мургавец”, ул. ”Мануш Войвода”, част от ул. ”Лале баир” и ул. ”Дружба” и четни номера на ул. ”Цар Иван Асен ІІ” от № 104,  север – землищата на Община Садово, село Козаново и село Боянци; 
   Приемно време: гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет.1
   Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 106;

   1.2. Мл.експерт Васил Асенов, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от първи район:
   - граници: част от кв. ”Лаково”, ул. ”Върбица”, ул. ”Русалка”, ул. ”Кокиче”, ул. ”Росица”, ул. ”Незабравка”; на изток - ул. ”Искра”, ул. ”Княз Батенберг” четни номера от № 20 и нечетни номера от № 21, ул. ”Капитан Андреев”, ул. ”Конушка” четни номера от № 6 и нечетни номера от № 9, ул. “Оборище” четни номера от № 110 и нечетни номера от № 89, ул. ”Родолюбие”, ул. ”Поп Матей”; запад - “Цар Иван Асен ІІ” нечетни номера от № 93, ул. “Садовска”, ул. “Тутракан” в едно с част от ул. “Хан Крум” и ул. ”Княз Борис”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 99, ет.1
   Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Петък от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 180

    

    

   ВТОРИ РАЙОН(2) - Граници:кварталите “Изток”, “Св. Георги”,  “Асеновец”, “Родопи” и “Гонда вода”, местността “Параколово”, ведно с ул. ”Орфей”, ул. ”Патриарх Евтимий”, ул. ”Асенова крепост”, ул. ”Крайбрежна”, ул. ”Речна”; ул. ”Сливница” /четни номера/, ул. ”В. Левски” от № 1 до № 5, ул. ”Акация”, ул. ”Цар Иван Асен II” /четни номера от № 8 до № 42 и нечетни номера до № 39/, ул. ”Речна”, ул. ”В. Левски” до № 5, ул. ”Бузлуджа” до № 9, ул. ”Матей Преображенски”, ул. ”Странджа”, ул. ”Трети март”, площад “Академик Николай Хайтов”, ул. ”Кулата”, ул. “Оборище” четни номера до № 18 и нечетни номера до № 17.

   Полицейски инспектор Сребрин Костадинов Костадинов

   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “пл. Николай Хайтов” № 8, ет.5
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 09.00 ч. до 11.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 172

    

    

   ТРЕТИ РАЙОН(3)- Района е с граници: кварталите “Запад” и „Шипка, ведно с индустриалната зона - Север на гр. Асеновград до река Чая; ул. ”Костур”,  ул. ”Шипка” с включени “Винзавод” АД и ПГ “Цар Иван Асен II”; бул. ”България” нечетни номера, след бившата “Стоматология” до № 127 и четни номера до № 118 с включени бензиностанции, “Шел”, “Еврогаз”, “Булромгаз” и “SG” - бившата “Чинар 93”, ул. ”Стоян Джансъзов”, на юг граница ул.”Свобода” включително.

   3.1.инспектор  Георги Ангелов, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от трети район:  квартал “Шипка” с граници: изток – индустриалната зона - Север на гр. Асеновград до река Чая; запад – землището на кв. ”Долни Воден”; север – землището на с. Катуница; юг - землището на кв. ”Горни Воден”, стадион “Шипка”, включително и част от местността “Баира”, ул. “Свобода” включително; изток - бул.”България” нечетни номера от бившата “Стоматология” до пресечката с ул. ”Шипка”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 9, бл. 5/8 - партер
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 173

   3.2.мл.експерт Симеон Мътаров, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от трети район: квартал “Запад” с граници: изток – ул. ”Шипка” /четни номера/ с включени “Винзавод” АД и ПГ “Цар Иван Асен II”; запад – землището на кв.”Горни Воден”; север – бул. ”България” с включена бензиностанция “SG” до № 127 включително;  юг - ул. ”Стоян Джансъзов” нечетни номера от № 3 до № 11 и изхода до кв. ”Долни Воден” в едно със землището на гр. Асеновград, бул. ”България” четни номера с включени бензиностанции, “Шел”, “Еврогаз”, “Булромгаз” до номер 118.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Георги Ковачев” № 9, бл. 5/8 - партер
   Вторник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 185

    

    

   ЧЕТВЪРТИ РАЙОН(4) - Районът включва: кварталите “Гарата”, “Чинара”, “Тракия” и “Метоха” с население около 12 000 жители. Граници:кварталите “Гарата”, “Чинара”, и “Метоха” ведно с ул. ”Кочо Честименски”; запад - края на града до землището на с. Лясково; юг – края на града до землището на с. Бачково, северозапад до ул. ”Свобода”, ул. ”Копринарска”, ул. ”Рилска” /включително/; запад – част от местността “Баира”,  ул. ”Караджа войвода”, ул. ”Брегова”, ул. ”Борислав” / включително/, ул.”Здравец”; север – промишлена зона “Север” /до фирма “Геосервиз-инженеринг” АД/ и ул. ”Кочо Честименски”; ул. ”Иван Вазов” до завод “Асела”,  площад “България”, бул. ”България“ нечетни номера до бившата “Стоматология” - включително, четни номера до бензиностанция “Шел”, магазини “Била”, “Пени”, “Лидъл” и прилежащите им територии.

   Мл.Полицейски инспектор Любомир Манолов Николов

   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” № 7, ет.2
   Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.00 ч. до 17.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 145

    

    

   ПЕТИ РАЙОН (5) - Района е с граници: кварталите “Васил Левски”, “Възраждане”, “Единство” и ”Баба Тонка” ведно с бул. ”В. Левски” /четни номера/, северозапад – река Чая; югоизток - ул. ”Сливница от № 1 до № 9 и ул. ”Оборище” от № 20 до № 108 и от № 17 до №89/нечетни номера/; изток – ул. ”Цар Иван Асен ІІ” четни номера от № 44 до № 104, нечетни номера от № 41 до № 89 и до  ул. ”Тутракан”.

   5.1. инспектор Тома Касапетев, ПИ – обслужва конкретно следния микрорайон  от пети район: кварталите “Васил Левски”, “Възраждане” и ”Баба Тонка”; запад – бул. ”В. Левски” /четни номера/, северозапад – река Чая; югоизток  - ул. ”Сливница” от № 1 до № 9 и ул. ”Оборище” от № 20 до № 108 и от № 17 до №89 нечетни номера; изток – ул. ”В. Априлов” от № 2 до № 6, ул. ”Градешница”, ул. ”Княз Борис I” до пресечката с ул. ”Тутракан”, ул. ”Марин Дринов”, ул. ”Полковник Дрангов” до пресечката с ул. ”Тутракан”, ул. ”Хан Крум” до пресечката с ул. ”Тутракан”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 76
   Понеделник от 14.00 ч. до 16.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 184

   5.2.мл.експерт Христо Иванов, мл.ПИ – обслужва конкретно следният микрорайон от пети район  с граници: кв. “Васил Левски” и кв. ”Единство” с граници: изток – ул. ”Оборище” и ул. ”Васил Априлов”; запад – река Чая;  север – ул. ”Капитан Райчо” /нечетни номера/; юг - ул. ”Васил Левски”, ул. ”Генерал Колев”, ул. ”Борис Сарафов” до пресечката с ул.”Тутракан”.
   Приемно време:гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 76
   Вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Сряда от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Телефон за връзка 0331/60 184

    

   ШЕСТИ РАЙОН (6) - Района е с граници: кв. ”Долни Воден” и кв. “Горни Воден” към град Асеновград, селата Бачково, Нареченски бани, Косово, Яворово, Лясково, Добралък.

   6.1 Инспектор Васил Игнатов обслужва конкретно микрорайон от шести район с граници: кв. ”Долни Воден” към град Асеновград и прилежащото му землище, бул.”България” от № 127 нечетни номера и четни номера от номер 118.
   Приемно време:гр. Асеновград, кв. “Долни воден” – в кметството
   Понеделник от 15.30 ч. до 17.30 ч.
   Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
   Телефон за връзка 0331/60

   Адрес на приемната стая: с. Бачково, общ. Асеновград – стая в кметството
   Вторник 13.00 ч. до 15.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Нареченски бани, общ. Асеновград – стая в кметството
   Вторник 10.00 ч. до 12.00 ч.

   6.2 мл. ПИ Ахмед Садъков обслужва конкретно микрорайон от шести район с граници: кв. “Горни Воден” към град Асеновград и прилежащото му землище, селата Яврово, Лясково, Добралък  и прилежащите им землища.
   Приемно време:гр. Асеновград, кв. “Горни воден” – в кметството
   Четвъртък от 15.30 ч. до 17.30 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Добралък – стая в кметството
   Сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Яворово – стая в кметството
   Сряда от 13.00 ч. до 14.00 ч.

   Адрес на приемната стая: с. Лясково – стая в кметството
   Сряда от 15.00 ч. до 16.00 ч.

    

   СЕДМИ РАЙОН (7) - Района е с граници: селата Мулдава, Стоево, Червен, Долнослав, Горнослав, Тополово, Новаково, Леново, Узуново, Жълт камък, Боянци, Козаново, Нови извор, Златовръх, Конуш, Избегли,Патриарх Евтимово Орешец, Добростан, Мостово, Сини връх, Врата, Бор, Три могили и прилежащите им землища.
   7.1 мл. ПИ Владимир Панайотов обслужва конкретно микрорайон от седми район: селата Конуш,  Избегли, Патриарх Евтимово, с. Златовръх, с. Козаново, с. Нови извор, с. Долнослав и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Избегли             Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Конуш               Вторник                    13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Златовръх          Понеделник              10.30 ч. – 12.00 ч.
   с. Козаново           Понеделник              09.00 ч. – 10.30 ч.
   с. П. Евтимово     Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Нови извор       Понеделник              13.00 ч. – 14.30 ч.
   с. Долнослав         Понеделник              14.30 ч. – 16.30 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;
          
   .
   7.2 мл. ПИ Петър Иванов обслужва конкретно микрорайон от седми район  с граници: Тополово с. Новаково, с. Леново, с. Узуново, с. Жълт камък и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Тополово           Петък                        10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Леново               Вторник                    09.00 ч. – 11.00 ч.
   с. Новаково           Понеделник              14.00 ч. – 16.00 ч.
   с. Жълт Камък и с. Узуново     Сряда    09.00 ч. – 11.00 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;

   7.3 мл. ПИ Михаил Ангелов обслужва конкретно микрорайон от седми район  с граници: с. Боянци, Горнослав, Орешец, Добростан, Мостово, Сини връх, Врата, Бор, Три могили, с. Мулдава, с. Стоево, с. Червен и прилежащите им землища.
   Приема населението в кметствата на селата, по следния график:
   с. Боянци               Четвъртък                  15.30 ч. – 17.30 ч.
   с. Горнослав         Вторник                    13.00 ч. – 14.00 ч.
   с. Орешец              Вторник                    14.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Добростан         Вторник                    15.00 ч. – 16.00 ч.
   с. Врата и с. Сини връх  Вторник         10.00 ч. – 11.00 ч.
   с. Бор и с. Три могили     Вторник         11.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Мулдава            Сряда                         13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Стоево               Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Червен               Сряда                         15.00 ч. – 17.00 ч.
   телефон за връзка в РУ Асеновград 0331/60 165;

    

    

    

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Садово

   ОСМИ РАЙОН (8) - Участък полиция „Садово”. /. Района е с граници: гр. Садово, селата Чешнегирово, Катуница, Караджово, Кочово, Моминско, Болярци, Поповица, Селци, Богданица, Ахматово, Милево и прилежащите им землища.

   8.1 Полицейски инспектор Атанас Ангелов обслужва конкретно микрорайон  от осми район с граници: град Садово, с. Чешнегирово, с. Катуница и прилежащите им землища:

   гр. Садово, пл. Бойко Панайотов в сградата на УП Садово
   Понеделник                      10.00 ч. – 12.00 ч.

   Прием на населението в кметствата на селата Чешнегирово, Катуница
   с. Чешнегирово                Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Катуница                      Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29.

   8.2 мл. полицейски инспектор обслужва селата Поповица, Селци, Милево, Ахматово, Богданица и прилежащите им землища:
   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график:
   с. Поповица                      Понеделник              10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Селци                            Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Милево                          Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Ахматово                      Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Богданица                     Петък                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29

   8.3 мл. ПИ Васил Михайлов обслужва селата Болярци, Кочово, Моминко, Караджово и прилежащите им землища.
   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график.
   с. Болярци                        Понеделник              10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Кочово                          Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Моминско                     Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Караджово                    Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   телефон за връзка в УП Садово – 03118/20-29

    

    

   Информация за Полицейските инспектори,
   обслужващи Община Лъки

   ДЕВЕТИ РАЙОН (9)- Община Лъки. Районът включва: гр. Лъки, с. Югово, с. Борово, с. Манастир, с. Лъкавица,  с. Белица, с. Дряново, с. Здравец, с. Джурково и прилежащите им землища.

   Мл.Полицейски инспектор Славейко Мешев -

   За жителите на гр. Лъки, ул. “Възраждане” № 10, ет.2
   Понеделник          15.30 ч. – 17.30 ч.
   Телефон за връзка 03052/2132.

   Приема на населението се извършва в кметствата на населените места по график.
   с. Манастир                      Сряда                         13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Югово                           Понеделник              13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Борово                           Вторник                    10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Лъкавица                      Сряда                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Белица                          Вторник                    13.00 ч. – 15.00 ч.
   с. Дряново                        Четвъртък                  10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Джурково                      Петък                         10.00 ч. – 12.00 ч.
   с. Здравец                         Петък                         13.00 ч. – 15.00 ч.