Untitled Document

Навигация

 

Сектор "СОД"

  АДРЕС И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ:

  Администрацията на сектор СОД към отдел ОП на ОД МВР Пловдив е с адрес:
  ПК. 4002, Пловдив, ул. “Волга”№ 70 / в сградата на ІІ-ро РУП / и има следните телефони за контакти :

  • гр. Пловдив 032 / 62-56-81 032 / 93-34-64
  • гр. Асеновград 0331 / 6-85-00
  • гр. Карлово 0335 / 9-45-81
  • 032 / 93-34-61 - юрисконсулт
  • 032 / 63-18-94 – каса
  • 032 / 63-18-98 – счетоводство

  Началник сектор СОД - 032 / 63-18-95
  Приемен ден - Ежедневно
  Началник група “Охрана” - 032 /62-56-81
  Началник група “Техника” - 032 /62-56-82

   

  Сигнално охранителната дейност на полицията е създадена на 01.08.1970 г. с разпореждане на МС на Република България. Разпоредбите на глава първа и втора от Конституцията на Република България, НПК и ЗМВР дават на служителите от секторите “Сигнално охранителна дейност” – при МВР правомощия, каквито нито една частна охранителна фирма не притежава.
     Само полицейските органи на МВР, респективно Областна Дирекция на МВР – Пловдив, сектор СОД имат право да задържат, обискират и разследват заловените лица при проверка на сигнал за нарушение от обект оборудван със сигнално охранителна техника /СОТ/.
    Сектор СОД е структурно звено на ОДМВР - Пловдив и осъществява своята дейност на територията на Пловдивска област. Секторът охранява със сигнално охранителна техника и полицейски сили за реагиране обекти на физически и юридически лица.   Сектор СОД е в единната разстановка на ОДМВР - Пловдив, като при получен сигнал за нарушение в обект, охраняван със СОТ, дежурните наряди от сектор СОД, реагират съвместно с полицейските сили от РУ „Полиция” на територията на Пловдивска област.
     Служителите от сектор СОД са високо квалифицирани в своите дейности и имат дългогодишен практически и професионален опит.
     Техническите средства, с които сектор СОД охранява обектите, са на съвременно ниво и са одобрени от Главна Дирекция “Охранителна полиция” - София. Техническата охрана на оборудваните със СОТ обекти се осъществява по няколко способа, всеки един от които гарантира надеждна охрана.   

  В момента сектор СОД работи с уникална многочестотна радийна система, нямаща аналог на територията на страната – има възможност за т. нар. „дублаж” на охраната на обекта в този случай сигналът се извежда в две дежурни и се наблюдава от двама оператори, независими един от друг, като преноса на сигнала от обекта към дежурна по СОД става поне по два независими способа. Тази охрана се прилага по желание на клиента, като тя не се отразява на цената за охрана на обекта.При изграждане на сигнално охранителна техника в обект се спазва принципа за избягване на така наречените „мъртви зони” / такива, в които може да се проникне отвън в обекта , без да се регистрира събитие от самата охранителна система в обекта-респективно в дежурната част/. Преди изграждане на обекта, се извършва охранително обследване от ръководителите на охранителните и техническите групи съгласно Методическите указания от ГД „Охранителна полиция” – София.Изготвя се технически проект за пространствено разположение на СОТ и план скица за блокиране.При проектиране на СОТ в скицата стриктно се спазват нормативните изисквания, което гарантира надеждна и сигурна охрана на обекта. Полицейските наряди се инструктират за подстъпите и уязвимите места на обекта, дават се указания за физическото укрепване. При различните видове охрани /способи/ събитията, получавани от СОТ в обект към дежурните по СОД, се отразяват в съвременни компютърни системи. Те разполагат и с архив, в който се съхранява информация за целия статус на всеки един от охраняваните обекти с години назад. Сектор СОД разполага

  GPS система, която дава възможност за оптимизиране работата на полицейските наряди, при реагиране на получен сигнал от охраняван обект. Като първа и утвърдена през годините организация за извършване на сигнално охранителна дейност, ние сме предпочитан партньор за охрана на важни и стратегически обекти. Сред дългогодишни партньори на сектор СОД са големи банкови и финансови учреждения в областта.

  С постоянно поддържане и повишаване качеството на работа, гарантираме оптималното спокойствие на клиентите, доверили се на сектор СОД при ОД на МВР Пловдив.