Untitled Document

Навигация

 

Сектор Миграция

   

   Адрес: гр. Пловдив, ул.”Волга” № 70 

   e-mail: migration_plovdiv 1mvr.bg

    

   Началник на сектор ”Миграция” - Пловдив
   Приемен ден: вторник и петък от 10.00 - 12.00 ч.
   Телефон: 032/ 932 890

    

   Гишета за административно обслужване:
   Работно време: 08.30 - 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч.
   Телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898