Untitled Document

Навигация

 

БУЛСТАТ и ДДС

   

   

   - БУЛСТАТ и ДДС

   ОД на МВР- Пловдив
   Гр. Пловдив
   Ул. “Кн. Богориди” № 7
   МОЛ: Христо Разсолков
   БУЛСТАТ № 129 009 870

    

   - За такси, приходи, дарения и нови документи за самоличност - IBAN: BG96 UNCR 9660 3159 8981 12

  - За гаранции по дознания - IBAN: BG44 UNCR 9660 3359 8981 10

   

  - BIC код на Уникредит Булбанк: UNCRBGSF