Untitled Document

Навигация

 

Техн. спецификации за общ. поръчки за общ. обсъждане


  Предложения и препоръки могат да се изпращат по ел. поща на адрес: press-plovdiv@mvr.bg, на вниманието на сектор "УССД". Срок за подаване на предложения и сигнали - до 26.05.2017г.

  09.05.2017 г.


 • “Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтери за нуждите на ОДМВР-Пловдив” – Пловдив”:

  - Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я;.doc

 • Предложения и препоръки могат да се изпращат по ел. поща на адрес: press-plovdiv@mvr.bg, на вниманието на сектор "УССД". Срок за подаване на предложения и сигнали - до 14.12.2016г.

  01.12.2016 г.


 • "Технически спецификации за поръчка с предмет "Доставка на резервни части за щатни леки МПС, числящи се на ОД на МВР – Пловдив”, разпределени по обособени позиции, както следва:

  - Позиция № 1 - Доставка на резервни части за марките “Опел”, “Форд”, “Шкода”, “Пежо” и “Фолксваген”.xls
  - Позиция № 2 - Доставка на резервни части за марката “ВАЗ” .xls

 • Предложения и препоръки могат да се изпращат по ел. поща на адрес: press-plovdiv@mvr.bg, на вниманието на сектор "УССД". Срок за подаване на предложения и сигнали - до 14.12.2016г.

  01.12.2016 г.


 • "Технически спецификации за процедура по глава 8а от ЗОП с предмет "Доставка на масла, филтри, хидравлични течности, устройства за филтрация, греси и смазочни материали за щатни МПС, числящи се на ОД на МВР – Пловдив”, разпределени по обособени позиции, както следва:

  - Позиция № 1 - масла.xls
  - Позиция № 2 - филтри .xls

  Предложения и препоръки могат да се изпращат по ел. поща на адрес: press-plovdiv@mvr.bg, на вниманието на сектор "УССД". Срок за подаване на предложения и сигнали - до 04.12.2015г.

  25.11.2015г.

 

 • "Технически спецификации за процедура по глава 8а от ЗОП с предмет “Доставка на консумативи за принтери за нуждите на ОДМВР-Пловдив:

  - Позиция № 1 .doc


  Предложения и препоръки могат да се изпращат по ел. поща на адрес: press-plovdiv@mvr.bg, на вниманието на сектор "УССД". Срок за подаване на предложения и сигнали - до 04.12.2015г.

  25.11.2015г.