Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


 

  12.09.2016


Практически препоръки
по пътна безопасност през учебната 2016/2017 година за деца и юноши

Пътят от дома до училище не винаги е безопасен. Децата и родители се движат по пътното платно като пешеходци, пътници или водачи на пътни превозни средства. В автомобил, на велосипед или мотопед всеки един от нас може да се окаже в риск от попадане в пътен инцидент.
За да се чувстваме в по-голяма безопасност е добре да си припомним следните препоръки:АКО СИ УЧЕНИК

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя. Там си уязвим особено ако си сам и не можеш да потърсиш помощ от възрастен.

Затова ПОМНИ:

АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ

- Си припомни заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

- Припомни си основните правила за движение на пешеходците.

- Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:

да пресичаш при зелена светлина на светофара;

да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;

да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.

Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.

Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, защото лесно може да станеш жертва на катастрофа.

На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

- Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледай техническата изправност на колелото.

- Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.

- Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:

- велосипедът е пътно превозно средство, а
- велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;

- до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

- когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

- укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

- Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.

- Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

- Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станеш причина за катастрофа и да пострадаш в нея.

- ПОМНИ, че при пътен инцидент трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.АКО СИ РОДИТЕЛ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. На пътя детето е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.Затова ПРИЕМИ следните съвети:


АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

- Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.

- Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.

- В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.

- Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.

- Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.

- При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.

- ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.


АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ

- Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.

- Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това.
Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.

- Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ

- Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.

- Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:
- Настоявай пред детето то винаги да пресича при зелена светлина на светофара.

- Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.

- Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.

- Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.

- Препоръчай на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.

- Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.

- При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.

- Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва да се обърне детето за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД

- Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.

- Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
- Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като припомниш, че:

- велосипедът е пътно превозно средство, а
велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
- до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;

- когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;

- за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.

- Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.

- Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.

- НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.АКО СИ ВОДАЧ

НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.


Затова ПРИЕМИ следните съвети:


АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

- Винаги спазвай ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.

- Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.

- Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

- Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от пътен инцидент.


АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

- Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.

- Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.

- Винаги давай предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.

- Винаги бъди толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.

- Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.

- Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.

ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.


Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2016 г.

 

  11.09.2016


Седмица на пожарната безопасност
12 – 18 септември 2016 г.

През периода от 12 до 18 септември 2016 г. предстои провеждане на традиционната Седмица на пожарната безопасност. Честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР ще бъде на 14 септември.
През тази седмица се провеждат редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари.
На 14.09.2016 г. – Кръстовден се навършват 111 години от Първия пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив. Във връзка с този исторически факт с Решение № 385/13.09.1995 г. на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България.
Всяка година на този ден отбелязваме нашия професионален празник и отдаваме почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. По достойнство отдаваме и дължимото на всички служители от структурите на “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, на техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност. Седмицата, в която попада тази бележита дата е обявена за Седмица на пожарната безопасност.
Тази година се навършват 135 години от създаването на противопожарната служба в гр. Пловдив с исторически протокол №18/05.02.1881 г. на община Пловдив.

Предстоящи основни мероприятия и инициативи, организирани от РДПБЗН и РСПБЗН на територията на област Пловдив през Седмицата на пожарната безопасност
12 – 18 септември 2016 г. по дати:


12.09.2016 г.
1. Обявяване на Седмицата на пожарната безопасност.
2. Организиране на приемни и открити телефони за граждани в РДПБЗН Пловдив и в РСПБЗН от 09.30 до 12.00 часа от 12 до 18.09.2016 г.
3. Провеждане на пресконференция с представители на СМО по актуални въпроси, популяризиране мерките за пожарна безопасност и запознаване с предвидените мероприятия в сградата на РДПБЗН (от 11 часа).

13.09.2016 г.

1. Провеждане на демонстрация на пожарна техника–Трета РСПБЗН и възможностите на органите за ПБЗН за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия. Провеждане на учебна евакуация от детската градина-ОДЗ “Космонавт” гр. Пловдив, ул. “Гонда вода” №1 от 09.30 часа
14.09.2016 г.
1. Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари и поднасяне на цветя пред паметните им плочи.
2. Награждаване на служители от РДПБЗН Пловдив по случай 14 септември – Професионален празник на служителите от ГДПБЗН-МВР пред Паметни плочи в РДПБЗН Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33 и Старинен Пловдив

17.09.2016 г.
1. Организиране и провеждане на:
- демонстрации на пожарна и спасителна техника пред обществеността;
- демонстрации на спасителни дейности с оказване на първа помощ на пострадали, съвместно със сектор СОД, БЧК и Доброволно формирование Пловдив112, пл. „Централен” №1, гр.Пловдив от 10-12.00ч.
2. Провеждане на демонстративни занятия за гасене на пожари пред гражданите по случай Седмицата на пожарната безопасност, в парка пред ОУ „Димитър Талев“, ул. „Кузман Шапкарев“ №1 от 10,30ч.


Планирани мероприятия без фиксирани дати във връзка със Седмицата на пожарната безопасност:
1. Проведена дарителска кампания сред служителите от РДПБЗН Пловдив в помощ на децата на загинали при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.
2. Провеждане на втори етап от кампанията по сформирането на МПО “Млад огнеборец” през учебната 2016/2017 година.

Информация за съответните приемни на РСПБЗН за граждани, организирани по време на Седмицата на пожарната безопасност от 12 до 18.09.2016 г. от 09.30 часа до 12.00 часа:
РДПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинет на Директор РДПБЗН; открит телефон – 032/63-22-13.
Първа РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинети на Началник РСПБЗН и Началник група ДПК; открити телефони – 032/93-22-21; 032/93-21-71; 032/93-21-72; 032/93-21-75.
Втора РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 5; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН; открити телефони – 032/ 67-05-80 и 032/93-22-02.
Трета РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 37; приемна – кабинет на инспектори ДПК; открити телефони – 032/90-22-22 и 032/96-25-72.
Четвърта РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 1; приемна – кабинет на началник група ДПК; открити телефони – 032/68-17-50 и 032/93-22-04.
РСПБЗН Асеновград – гр. Асеновград, ул. “Речна” № 37; приемна – учебен кабинет; открити телефони – 0331/6-74-58 и 0331/6-01-28.
РСПБЗН Карлово – гр. Карлово, ул. “Христо Проданов” № 7; приемна – фоайе на РСПБЗН, открити телефони – 0335/9-46-80.
РСПБЗН Стамболийски – гр. Стамболийски, ул. “Янтра” № 1; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 0339/6-33-42.
РСПБЗН Първомай – гр. Първомай, ул. “Зорница” № 1; приемна – учебен кабинет, открити телефони – 0336/6-20-26.
РСПБЗН Хисаря – гр. Хисаря, ул. “Антон Билкин” № 2; приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 0337/6-21-49 и 03123/22-33 за Общинска администрация с. Калояново.
РСПБЗН Раковски – гр. Раковски ( бивш стопански двор); приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 03151/20-07.
РСПБЗН Садово – гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 03118/27-13.

 

  07.07.2016


Практически препоръки за предотвратяване на пътния травматизъм през летните месеци
През летните месеци рязко нараства интензивността на движението и грешките, нарушенията бързо прерастват в тежки пътнотранспортни произшествия. Традиционно през тези месеци броят на загиналите в сравнение с останалите периоди на годината е значително по-висок. През лятото на 2015 г. (в периода от 01.06.2015 г. до 30.09.2015 г.) в страната са регистрирани 2864 тежки пътнотранспортни произшествия (ТПТП), при които са загинали 287 и са ранени 3585 (от които 2676 леко и 909 тежко ранени граждани).
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ ДВИЖЕНИЕ СЪС СЪОБРАЗЕНА СКОРОСТ На пътя опасностите възникват внезапно. Не е възможно да бъдат предвидени всички рискови ситуации.
ВИНАГИ съобразявайте скоростта с: интензивността на движението; състоянието на гумите и другите агрегати на автомобила; неговите спирачни възможности; състоянието на платното, видимостта.
ПРЕДВИДЕТЕ възможната внезапна поява на човек, животно или изхвърлен предмет на платното за движение или извършването на неправилни маневри от другите участници в движението. Намаляването на скоростта дори само с 10 км/ч. намалява многократно вероятността от катастрофа.
НЕ СЕ УВЛИЧАЙТЕ по рисковите водачи, които ви изпреварват и се движат ; превишена скорост. НЕ СИ ОПРЕДЕЛЯЙТЕ предварително точен час на пристигане и не насрочвайте: срещи, защото евентуалното забавяне ще ви притесни и ще доведе до рисково шофиране: превишена скорост.
НЕ СЕ АФЕКТИРАЙТЕ/НЕРВИРАЙТЕ когато колоната автомобили се движи бавно. Има обективна причина за това и я приемете възможно най-спокойно. Афектът може само да навреди. ПОМНЕТЕ, че най-безопасно е да се движите със скоростта на колоната.
Когато ШОФИРАТЕ ПО ТЪМНО при превключване на светлините от дълги на къси, непременно намалявайте скоростта дотолкова, че тя да ви осигурява възможност за спиране и осветения участък пред вашия автомобил. Така ще реагирате успешно, ако забележите съвсем наблизо пресичащ пешеходец. Ако имате насрещни заслепяващи светлини, непременно намалете още скоростта.
В НАСЕЛЕНО МЯСТО при преминаване: Ø през оживен район с интензивно движение на пешеходци и деца Ø покрай паркирани автомобили Ø покрай паркове и градинки Ø покрай спирки на обществения транспорт Ø при забелязване на мотоциклетисти, мотопедисти, велосипедисти и др.
НАМАЛЯВАЙТЕ скоростта до минимум, за да успеете да реагирате и предотвратите злополука при внезапно поява на опасност на пътя. При по-висока скорост си осигурете ПО-ГОЛЯМА ДИСТАНЦИЯ от автомобила пред вас. Малката дистанция ви приближава до удар при рязко спиране, напряга ви и увеличава агресивността.
Следете непрекъснато и внимателно СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА При хлъзгав път или участък с неравности, намалете плавно скоростта. Когато возите деца. НАМАЛЕТЕ значително средната СКОРОСТ, увеличете дистанцията и вниманието си. Опасно и недопустимо е да се вози дете в скута на възрастен на предната седалка.
Съобразявайте се с ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА АВТОМОБИЛА. Ако той е с по-малка мощност и му е необходимо по-дълго разстояние за изпреварване, започнете маневрата само когато имате достатъчна видимост напред, без насрещно движение. ✓ Бъдете особено предпазливи към деца, юноши, възрастни на велосипеди каруцари, мотоциклетисти и мотопеднсти.
НЕ ПОТЕГЛЯЙТЕ НА ПЪТ: Ø ако сте преуморени или Ø ако сте спали малко напоследък; Ø непосредствено след обилно ядене - ще ви споходи опасна сънливост. При преумора ОТ ЛЯТНАТА ЖЕГА СПИРАЙТЕ ПО-ЧЕСТО за почивка на безопасно, сенчесто място край пътя. На всеки 100 изминати километра е препоръчително да се почива поне 10 минути. ДЪЛГИЯ МАРШРУТ до летния курорт и обратно е по-добре да изминете, след като сте се наспали добре и потеглите в ранните сутрешни часове. Така ще бъдете възможно най-бодри, избягвайки дневните горещини и интензивното движение. Малките дози АЛКОХОЛ съвсем не са безопасни. Макар да ги смятате за безобидни, доказано е, че и концентрациите на алкохол в кръвта под 0,5 на хиляда предизвикват различни реакции при различните хора, намаляват остротата на възприятията, водят до нереална оценка на обстановката и забавят реакциите на шофьора. Ако подозирате, че ще се изкушите в компанията и ще пийнете алкохол,
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОСИГУРЕТЕ ШОФЬОР, който да остане трезвен до края на вечерта и да ви вози. Дайте автомобилните ключове на съпругата или определения да шофира още преди да сте употребили алкохол.
ПОСТАВЯЙТЕ ВИНАГИ ПРЕДПАЗНИТЕ КОЛАНИ И СИСТЕМИ ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕЦА!!!
Отдел „Пътна полиция” Главна дирекция „Национална полиция”

 

  08.06.2016


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ
За пътна безопасност на децата през лятната ваканция – 2016 г.

Лятната ваканция е времето, което родители и деца, баби и дядовци чакат с нетърпение. Планират се семейни екскурзии и пътувания дори извън пределите на страната. Децата отиват на лагери или почивки със съученици и се учат на самостоятелност. Познаването на правилата за движението по пътищата е част от важните уроци, които не бива да се забравят през ваканциите и отпуските.
Опитът показва, че именно ваканционните дни карат и малки, и големи да се чувстват по-свободни и безгрижни и това ги води като участници в движението по пътищата до несъзнателно допускане на грешки, които не биха допуснали при други условия в ежедневието си.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ДЕЦАТА

ВИНАГИ:
 Когато играеш навън,
 когато си пеша или
 караш велосипед, ролери или скейт борд,
ИЗБИРАЙ места, които са далече от оживени улици с натоварено автомобилно движение.

Ако трябва ДА ПРЕСЕЧЕШ такава улица:
 при възможност премини В ГРУПА с приятели или
 застани до някой ВЪЗРАСТЕН ЧОВЕК, с когото при възможност да пресечеш платното;
 премини само при ЗЕЛЕН СИГНАЛ на светофара, а
 ако няма светофар – само когато платното е напълно свободно и НЯМА ПРИБЛИЖАВАЩИ от двете страни АВТОМОБИЛИ.

Никога НЕ ПРЕСИЧАЙ платното тичешком!
 Спри ДО БОРДЮРА,
 ОГЛЕДАЙ СЕ внимателно първо наляво, после надясно и
 стъпи на платното само КОГАТО НЕ ПРИБЛИЖАВАТ АВТОМОБИЛИ, които са опасно близо, и когато
 прецениш, че си В ПЪЛНА БЕЗОПАСНОСТ.
Не забравяй, че е крайно ОПАСНО да се пресича:
 на неопределени за това места – извън кръстовищата и пешеходните пътеки;
 между паркирани край платното автомобили – малкото дете поради ниския си ръст е невидимо за шофьора на приближаващия автомобил и се появява пред него, когато той вече не може да спре.

В повечето случаи пострадалите деца в момента на катастрофата са били пътници в автомобилите, карани от РОДИТЕЛИ, ПРИЯТЕЛИ или БЛИЗКИ.
Когато СЕ ВОЗИШ в автомобил,
 седни на задната седалка и си постави обезопасителния колан;
 ако вече си навършил 12 години и седиш на предната дясна седалка, не забравяй да си поставиш предпазния колан, не чакай шофьорът да те подканя. Това ще бъде пример и за него да постави колана;
 ако шофьорът управлява с прекалено голяма скорост и изпреварва рисковано, направи му забележка; заради своята безопасност го помоли да намали скоростта.

ОТКАЗВАЙ да се возиш на:
 стари,
 неизправни,
 саморъчно сглобени мотопеди и мотоциклети, карани от твои неправоспособни приятели. Рискът от катастрофа е голям.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Никога НЕ ЗАБРАВЯЙ, че ДЕТЕТО:
 не е малък възрастен! Не трябва да очакваш от него логично и адекватно поведение;
 на и край платното във всеки момент е сериозна опасност и предпоставка за злополука;
 не мисли за безопасността си, защото е подвластно на своите емоции в играта.
Още при забелязване на деца на и край платното СЕ ПОДГОТВИ за предотвратяване на евентуална изненада, като:
 отнемеш газта,
 намалиш скоростта с готовност за спиране или спасителна маневра.
В НАСЕЛЕНИ МЕСТА, особено по оживени улици с търговски обекти, интензивно пешеходно движение и ограничена от паркирани автомобили видимост, се движи:
 със скорост И под максимално разрешената;
 с готовност за СПИРАНЕ при внезапна поява на дете.
Характерни места, където ВНЕЗАПНО СЕ ПОЯВЯВАТ ДЕЦА, са:
 спирките на обществения транспорт;
 сигнализираните пешеходни пътеки;
 между паркирани автомобили;
 отсечки, преминаващи покрай паркове и градинки.

ПОМНИ:
 Ако през платното притича дете, очаквай излизане на друго дете!
 Ако на платното изскочи топка, след нея ще изскочи дете.
 Ако наблизо има деца, може внезапно през платното към тях да се втурне друго.
 Трябва да осъществиш визуален контакт с детето, което се кани да пресече платното! То не винаги пресича на пешеходна пътека!
 Ако детето се колебае дали да пресече, по-добре намали скоростта, спри и му дай знак с ръка да пресече спокойно, но непременно погледни в огледалото за обратно виждане дали в този момент зад теб в съседната лента не приближава с висока скорост друг автомобил, чийто шофьор е решил да те изпревари. Той може да не е видял детето и може да го блъсне, затова подай разбираем за другия водач сигнал, че на пътя нещо се случва.
 Ако застигнеш група деца, които неправилно се движат отдясно по платното, с гръб към твоя автомобил, намали скоростта. Трябва да се убедиш, че те са възприели приближаването на автомобила ти. Подай къс сигнал с клаксона, за да съобщиш за приближаването си. Ако децата не реагират, повтори. Ако едно от тях обърне глава и види автомобила, това още не означава, че и останалите са го възприели. В последния момент някое от децата може да изтича на платното пред автомобила.
 Децата нелогично се плашат повече от по-големите, товарни автомобили, макар че са по-бавни, а не толкова от леките, които всъщност са по-опасни, защото се движат с по-голяма скорост. Ако си зад волана на лек автомобил, ти си в по-голям риск да блъснеш дете. Компенсирай тази опасност с по-ниска скорост.
 В малките градчета и селата много често неправомерно деца управляват каруци. Бъди много предпазлив. Макар каруцата да е спряла на кръстовището и да изглежда, че ще зачете твоето предимство, очаквай тя да потегли неочаквано и да ти затвори пътя.
 В населените места и близо до тях деца управляват мотопеди и съвсем неправомерно – мотоциклети, най-често стари, технически неизправни. Децата, които ги карат, в повечето случаи са неправоспособни и не използват предпазни каски. Често те предприемат най-неочаквани маневри: не спират и не пропускат превозните средства с предимство; правят неочаквани завои наляво. Заобикаляй ги със съобразена скорост.
 При застигане на деца на велосипеди (които обикновено не се движат едно зад друго, а в група) намали скоростта значително и ги заобиколи на възможно най-голяма странична дистанция в очакване някое от тях да направи внезапно завой наляво към автомобила ти. Бъди много предпазлив към деца, които се возят по две на един велосипед. Те са много нестабилни върху колелото, трудно пазят равновесие и не следват права линия, спират трудно и на дълго разстояние, може да паднат пред автомобила точно когато ги заобикаляш.

ПРЕПОРЪКИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

Когато през ваканцията детето е САМО У ДОМА и БЕЗ НАДЗОР от страна на възрастен, а РОДИТЕЛИТЕ СА НА РАБОТА, детето е в опасност и вкъщи, и при игрите навън. НАЙ-ДОБРЕ е:
 да се осигури контрол и надзор от възрастен;
 родителите да отделят време и да разговарят с детето си, като проучат къде и с кого ще играе, когато ги няма.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е:
 родители и деца ЗАЕДНО да огледат подходящите места в квартала, които са по-далеч от улици с интензивно движение на автомобили, както и
 най-опасните места, където детето не трябва да играе.

Много е рисковано дете под 7-годишна възраст да кара велосипед и не е допустимо то да бъде оставяно без надзор на възрастен навън. Твърде опасно е и за по-големите – 10-12-годишни. Ако няма кой да наблюдава малкото дете навън, по-добре е да се получи споразумение велосипедът да се кара само в присъствието на родителите.
Ако детето ви ще кара велосипеда, когато отсъствате от вкъщи, преди да дадете своето съгласие:
 заедно огледайте подходящите безопасни за това места в квартала – алеи, градинки, улици, затворени за движение;
 уточнете с кои деца ще кара велосипед и поговорете с най-голямото от групата, като му гласувате доверие да насочва и контролира по-малките да не излизат на опасните улици с интензивно движение.
Ако забележите опасна игра на деца на и край платното, която ги поставя в риск да пострадат при пътна злополука, не оставайте безучастни – направете забележка по подходящ начин, обяснете на децата опасността и ги отклонете от риска.
Децата до 14-годишна възраст са най-застрашени да попаднат в злополука като пешеходци. Насочете вниманието на детето си към най-важното изискване: никога да не прекрачват бордюра и да не стъпват на платното, преди да са се огледали първо наляво, после надясно дали не приближава автомобил. Дори да им се струва, че автомобилът е далече, по-добре е да го изчакат и да пресекат едва когато платното е напълно свободно. Обяснете им, че най-опасни са леките автомобили, защото се движат по-бързо от товарните и автобусите.
Опасността е голяма и когато детето играе навън и е извън надзора на възрастен. Огледайте заедно с детето и неговите приятели местата, на които възнамеряват да играят през ваканционните дни, и определете най-безопасните площадки и участъци.
Много са пътните злополуки с тежки последици поради управление на мотопеди и мотоциклети от непълнолетни. Някои родители дори се гордеят, че малкият им син или дъщеря вече кара мотопед, мотоциклет, неосъзнавайки голямата опасност. Ако вашият син, дъщеря или близък кара мотопед или мотоциклет, без да е правоспособен, при това ако МПС е технически неизправно, водачът е в голям риск да пострада, независимо че управлява в собственото населено място или близо до него. Тъкмо в малките населени места, по улиците в тях и в близост до тях стават най-тежките катастрофи с такива водачи. Не забравяйте, че скутерите са всъщност мотопеди и за тяхното управление се изисква правоспособност (категория “М”) и ползване на защитна каска от водача. Направете всичко възможно да не допуснете неправоспособни малолетни и непълнолетни да управляват моторни превозни средства. Ако не е по силите ви, потърсете съдействие от полицията чрез телефон 112, за да предотвратите потенциално нещастие.
При превозване на малки деца в автомобила, спазвайте непременно законовото задължение да ползвате за това обезопасителни системи за деца (седалки и столчета).


 

  28.04.2016


ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ОТДЕЛ „ПЪТНА-ПОЛИЦИЯ” ПРИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”

Великденските празници предполагат особено настроение и приповдигнато емоционално състояние заради предстоящите срещи с роднини, близки и приятели. Личната безопасност по време на пътуванията е съпроводена със съобразяването на всички участници с правилата за движение по пътищата.
По това време на годината на пътя може да наситят произшествия заради значително увеличената интензивност на движението и образуването па колони и задръствания, както и заради появилите се след зимата неравности и повреди на пътните платна.
Всс по-често в движението се включват велосипеди, мотоциклети, мотопеди и каруци. Нови и неопитни водачи добиват смелост заради слънчевото и топло време и сядат уверено зад волана. Често неправоспособни безразсъдно рискуват не само своя живот.
управлявайки моторни превозни средства.
Празничното настроение прави хората склонни към компромиси, поради което дисциплината на водачи и пешеходци рязко се заиижава. За това спомага и употребата па алкохол.
За да запазим празничното си настроение и за да ис попадаме в рискови ситуации за пътни злополуки, отдел „Пътна полиция'4 при Главна дирекция „Национална полиция4' препоръчва:
ЗА АВТОМОБИЛА
- Преди пътуването за Великден прегледайте изправността на спирачната система, проверете маслото, гумите и светлините.
- Проверете състоянието на чистачките и заредете резервоарното с миеш. препарат.
- Не бързайте да подменяте зимните гуми с летни.
- Ако превозното средство е неизправно, не правете компромиси. По-добре намерете друг автомобил или използвайте алтернативен транспорт - влак. автобус,
- Заредете повече гориво. Може да се наложи дълго и бавно пътуване в колона.
- Не забравяйте документите на автомобила.
ЗА ПЪТУВАНЕТО
- Планирайте отрано. правилно и практично пътуването за Великденските празници. Добре е да използвате светлата част на деня за придвижване. 'Тръгнете по-рапо, за избегнете натоварването но пътищата.
- Преди шофирането починете добре. Не пийте алкохол поне 8 часа преди потегляне. Въздържайте се от обилно нахранване, преди да седнете зад волана. Това води до сънливост и забавени реакции.
- Зад волана по дългия маршрут нека е най-опитният водач от семейството (компанията).
- Не си поставяйте предварително час- на пристигаме. Евентуалното закъснение ще ви притесни и ще ви подтикне към рисково управление с превишена скорост и неправилни маневри,
t
- При движение по тъмно намалявайте скоростта при превключване от дълги на къси светлини. При заслепяване от насрещни ([зарове веднага намалете скоростта.
- Не превишавайте скоростта. Не забравяйте, че в населените места се движат много забързани и разсеяни пешеходци, някои от тях в нетрезво състояние. Те се появяват на пътя и пред автомобила изненадващо. Внимавайте при преминаване покрай играещи деца.
- Поставяйте предпазните колани и настоявайте всички пътници в автомобила да направят това. Не превозвайте деца в автомобила без обезопасителни системи (седалки и столчета). Ползването мм е задължително съгласно Закона за движението тю пътищата.
ЗА ПЪТУВАНЕТО В КОЛОНА
- При движение в колона не правете опити за изпреварване. Така няма да се придвижите много напред. Най-безопасно е да се движите със скоростта на колоната, на подходяща по-голяма дистанция, за да ме притеснявате водача в автомобила пред вас.
- При по-дълго движение зад товарни автомобили и интензивно насрещно движение не губете търпение и не започвайте изпреварване, докато не възникне благоприятна ситуация с добра видимост напред.
- При интензивно градско движение и образували се колони, за да не предизвикате задръстване, дори да имате зелен сигнал на светофара, не навлизайте в кръстовището, ако има неизтеглили се автомобили.
- Ако сте в задръстване, запазете спокойствие, бъдете търпеливи.
- При образувана колона на автомагистрала не заемайте аварийната лента, за да има достъп за линейки и автомобили на полицията и пътните органи.
- Ако попаднете в неподвижна колона в тунел, изгасете .двигателя, затворете плътно прозорците и останете в автомобила. Спазвайте точно указанията на контролните органи.
ЗА ПРАЗНИЦИТЕ
- Ако сте отишли с автомобил на празник или на купон, където ще се употребява алкохол, предварително определете кой от компанията ще ви вози и със сигурност ще остане трезвен през цялото време. Ако няма желаещ за шофьор, по-добре е да отидете с друг транспорт./
- Не правете компромис със себе си и близките си, предоставяйки под влияние на алкохол или приповдигнато настроение автомобила си на неправоспособен водач. Това може да доведе до трагичен случай. Подсигурете се, като дадете предварително ключовете за автомобила на човек ог компанията, който ме би допуснал това.
- Приберете автомобилните ключове па сигурно място, ако има опасност неправоспособният ви син или дъщеря да подкарат автомобила без разрешение, за да позозят свои приятели.
- Възпрепятствайте управление на мотоциклети, мотопеди и скутери от неправоспособни.
- Ако водачът, който ви вози, превишава скоростта и извършва рискови изпреварвания, направите му забележка, защото при евентуална злополука потърпевши ще бъдете и вие.
ЗА'УСЛОВИЯТА
- След зимните месеци по всички пътища има неравности и дупки, банкетите са изровени от валежите. При попадане в тях има опасност от повреди по ходовата част на
автомобила, а вероятността да загубите управлението и да катастрофирате, е голяма. Движете се със съобразена с пътните условия скорост. Криволиченето за избягване на неравностите е опасно не само за вас.
- Бъдете особено предпазливи при шофиране на фарове ло време на или след дъжд - тогава неравностите на пътя са пълни с вода и са трудно забележими.
- По много пътища липсва хоризонталната маркировка, заличена през зимата. Това затруднява ориентацията през тъмната част на денонощието. В такава ситуация увеличете двойно дистанцията, движете се предпазливо, със скорост, позволяваща спиране в зоната па видимостта.
- Ако на платното забележите пешеходци в нетрезво или неадекватно състояние, спрете и го изведете на безопасно място. Сигнализирайте па тел. 112.
Отдел „Пътна полиция ” при Главна дирекция „ Национална полиция "

 

  27.04.2016


РДПБЗН – Пловдив отчита резултати от Областно състезание по пожароприложен спорт

На 26.04.2016 г. /вторник/ се проведе областно състезание по пожароприложен спорт на лекоатлетически стадион “Пловдив”. Участваха отборите от районните служби “Пожарна безопасност и защита на населението” при РДПБЗН – Пловдив, при следната програма:
 08.45-09.00 ч. – Построяване на отборите и откриване на състезанието на лекоатлетическия стадион “Пловдив”.
 09.00-11.00 ч. – дисциплина “Изкачване с щурмова стълба”.
 11.00-12.30 ч. – дисциплина “Пожарна щафета 4х100 м с препятствия”.
 13.30-16.00 ч. – дисциплина “100 м пътека с препятствия”.
 16.00-17.30 ч. – дисциплина “Бойно разгръщане от мотопомпа”.

Във областното състезание по пожароприложен спорт, взеха участие 11 отбора от териториалните поделения на РДПБЗН Пловдив, от по 10 състезатели.
Призови места в индивидуалното класиране в дисциплината: “Изкачване с щурмова стълба”, заеха следните служители:
Място Име, фамилия РСПБЗН Първи опит Втори опит По-добър опит По-слаб опит
1 Пламен Писков Садово 17,04 ФАЛ 17,04 17,04
2 Любомир Любенов Първа 17,23 18,14 17,23 18,14
3 Христо Бончев Раковски 18,38 17,62 17,62 18,38
4 Калоян Нанев Трета 20,22 18,1 18,10 20,22
5 Иван Димитров Първа 22,1 20,37 20,37 22,10
6 Владимир Николов Първа 22,28 20,91 20,91 22,28
7 Иван Бончев Първа 26,32 21,94 21,94 26,32
8 Христо Шенчев Трета 25,94 23,45 23,45 25,94
9 Иван Давидов Четвърта 23,96 ФАЛ 23,96 23,96
10 Тихомир Петров Трета 26,56 25 25,00 26,56

Отборното класиране в дисциплината: “Изкачване с щурмова стълба”, е следното:
Място Резултат сума
по-добър опит - първите 6 участника РСПБЗН
1 144,74 Първа
2 162,86 Трета
3 170,73 Карлово
4 184,56 Четвърта
5 201,68 Втора
6 221,89 Асеновград

Класирането в дисциплината: “Пожарна щафета 4х100 м с препятствия”, е следното:
Място РСПБЗН щафета Име, фамилия Резултат
1 Първа 1 Иван Бончев
Владимир Николов
Любомир Любенов
Николай Коев 69,62
2 Втора 1 Спас Жулев
Красимир Игнатов
Димитър Стоилов
Йовко Карагьозов 70,89
3 Трета 1 Николай Тинков
Христо Шенчев
Калоян Нанев
Иван Гешев 72,00
4 Раковски 1 Йосиф Леков
Венцислав Изевков
Атанас Русенов
Христо Бончев 72,49
5 Садово 1 Пламен Писков
Светослав Асенов
Александър Попов
Мартин Гълъбов 74,13
6 Четвърта 1 Иван Давидов
Костадин Лазаров
Петър Петев
Димитър Стефанов 80,43
7 Стамболийски 1 Васил Балабанов
Васелин Пашалиев
Димитър Даскалов
Николай Иванов 82,88
8 Първомай 1 Митко Стоянов
Ташко Хубенов
Стефан Стефанов
Добри Томаатанасов 86,19
9 Хисаря 1 Спас Маринов
Йордан Пенчев
Недялко Топалов
Иван Лилов 87,70
10 Асеновград 2 Добромир Панев
Костадин Теофилов
Апостол Вълчев
Илия Диков 90,61
11 Карлово 1 Божидар Гергинов Христо Христов Генчо Данчевски Станимир Цветков ФАЛ

Призови места в индивидуалното класиране в дисциплината “100 м пътека с препятствия”, заеха следните служители:
Място Име, фамилия РСПБЗН Първи опит Втори опит По-добър опит По-слаб опит
1 Пламен Писков Садово 17,61 ФАЛ 17,61 ФАЛ
2 Атанас Русенов Раковски ФАЛ 18,46 18,46 ФАЛ
3 Любомир Любенов Първа 18,98 ФАЛ 18,98 ФАЛ
4 Владимир Николов Първа 20,10 19,30 19,30 20,10
5 Калоян Нанев Трета 20,51 ФАЛ 20,51 ФАЛ
6 Христо Христов Карлово 22,75 21,03 21,03 22,75
7 Мюрсел Мурад Първа ФАЛ 21,07 21,07 ФАЛ
8 Иван Димитров Първа 21,21 ФАЛ 21,21 ФАЛ
9 Николай Керезиев Раковски 21,43 ФАЛ 21,43 ФАЛ
10 Георги Христозов Втора ФАЛ 21,97 21,97 ФАЛОтборното класиране в дисциплината: “100 м пътека с препятствия”, е следното:
Място Резултат сума
по-добър опит - първите 6 участника РСПБЗН
1 127,25 Първа
2 132,52 Раковски
3 133,69 Трета
4 142,46 Садово
5 143,62 Втора
6 149,57 Карлово
7 151,28 Стамбилийски
8 160,2 Четвърта
9 164,53 Асеновград
11 ФАЛ Първомай
11 ФАЛ Хисаря

Призовите места в класирането в двоеборието (Двубоя), заеха следните служители:
№ място Име, презиме РСПБЗН 100 м пътека Щурмова стълба Сума
по-добри
опити Сума
по-слаби
опити
по-добър опит по-слаб опит по-добър
опит по-слаб опит
1 Пламен Писков Садово 17,61 ФАЛ 17,04 ФАЛ 34,65 ФАЛ
2 Любомир Любенов Първа 18,98 ФАЛ 17,23 18,14 36,21 ФАЛ
3 Калоян Нанев Трета 20,51 ФАЛ 18,10 20,22 38,61 ФАЛ
4 Христо Бончев Раковски 22,26 ФАЛ 17,62 18,38 39,88 ФАЛ
5 Владимир Николов Първа 19,30 20,10 20,91 22,28 40,21 42,38
6 Иван Димитров Първа 21,21 ФАЛ 20,37 22,10 41,58 ФАЛ
7 Христо Шенчев Трета 22,43 ФАЛ 23,45 25,94 45,88 ФАЛ
8 Иван Бончев Първа 24,55 ФАЛ 21,94 26,32 46,49 ФАЛ
9 Христо Христов Карлово 21,03 22,75 26,72 31,60 47,75 54,35
10 Димитър Стоилов Втора 22,29 22,95 28,58 ФАЛ 50,87 ФАЛ
Класиране в дисциплината "Бойно разгръщане от мотопомпа", е следното:
МЯСТО РСПБЗН Име, фамилия Резултат
1 Трета Калоян Нанев
Иван Гешев
Николай Тинков
Христо Шенчев
Тихомир Петров
Стефан Петров
Стефан Харлов 43,02
2 Стамболийски Филип Гетов
Стоян Димитров
Йордан Шарков
Николай Иванов
Васелин Пашалиев
Димитър Даскалов
Запрян Шкодров 44,82
3 Карлово Станимир Цветков
Радослав Обрейков
Стоян Атанасов
Милен Вагаров
Веселин Печев
Христо Христов
Павел Пръмов 46,65
4 Садово Пламен Писков
Веселин Теньов
Александър Попов
Мартин Гълъбов
Недко Миленов
Иван Мартинов
Йордан Манолов 46,72
5 Четвърта Христо Петров
Костадин Лазаров
Петър Петев
Боян Шуманов
Иван Давидов
Димитър Кулишев
Димитър Стефанов 46,99
6 Първа Владимир Николов
Любомир Любенов
Николай Коев
Димитър Ямалиев
Иван Димитров
Спас Якимов
Мюрсел Мурад 48,12
7 Първомай Златко НиколовДобри ТомаатанасовСтефан СтефановНиколай КировАтанас МитковТашко ХубеновАтанас Илиев
48,18
8 Раковски Венцислав Изевков
Христо Бончев
Атанас Русенов
Йосиф Леков
Георги Пачов
Тодор Енчев
Димитър Пандурски 48,68
9 Хисаря Спас Маринов
Атанас Манчев
Недялко Топалов
Димитър Умурски
Йордан Пенчев
Петко Шейретов
Иван Лилов 51,03
10 Асеновград Апостол Вълчев
Васил Костадинов
Иван Ангелов
Румен Соколов
Добромир Панев
Илия Диков
Запрян Доникян 60,04
11 Втора Спас Жулев
Йовко Карагьозов
Георги Христозов
Димитър Стоилов
Пейчо Пейчев
Веселин Ганчев
Красимир Игнатов 0

Комплексен победител и носител на купата, за поредна година, е отбора на Трета РСПБЗН Пловдив с 9 наказателни точки. Останалите участници в състезанието, заеха следните места:
Място Отбор 100 метрова пътека с препятствия Изкачване с щурмова стълба Пожарна щафета 4х100 метра с препятствия Бойно разгръщане от мотопомпа Сума от точките
време място време място време място време място
1 Трета 133,69 3 162,86 2 72 3 43,02 1 9
2 Първа 127,25 1 144,74 1 69,62 1 48,12 6 9
3 Четвърта 160,2 8 184,56 4 80,43 6 46,99 5 23
4 Втора 143,62 5 201,68 5 70,89 2 ФАЛ 11 23
5 Карлово 149,57 6 170,73 3 ФАЛ 11 46,65 3 23
6 Садово 142,46 4 ФАЛ 11 74,13 5 46,72 4 24
7 Раковски 132,52 2 ФАЛ 11 72,49 4 48,68 8 25
8 Стамболийски 151,28 6 ФАЛ 11 82,88 7 44,82 2 26
9 Асеновград 164,53 9 221,89 6 90,61 10 60,04 10 35
10 Първомай ФАЛ 11 ФАЛ 11 86,19 8 48,18 7 37
11 Хисаря ФАЛ 11 ФАЛ 11 87,7 9 51,03 9 40


РДПБЗН Пловдив
27.04.2016 г.

 

  27.04.2016


РДПБЗН – Пловдив с мерки за безопасност по време на Великденските празници

Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив предупреждава за повишена опасност от възникване на пожари по време на Великденските празници. В тази връзка са предвидени и разпоредени специални мерки с цел недопускане на инциденти в този период, предизвикани от неспазването на мерките за пожарна безопасност. В църковните храмове ще се провеждат празнични литургии. Pитуалът на Християнския празник е свързан с палене и пренасяне на горящи свещи по домовете. С цел осигуряване пожарната безопасност на църковните храмове по време на Великденските празници в област Пловдив, служители от Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" извършват тематични проверки. При тези проверки се обръща особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряването на условия за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене. Извършват се инструктажи по пожарна безопасност на длъжностните лица в храмовете, като се акцентира върху ограничаването на предпоставките за възникване на пожари в църковните храмове, както и първоначалните действие при пожар и евакуацията на посетителите. Служителите, осигуряващи денонощно дежурство в РСПБЗН са проучили оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп. Проверките за организацията и контрола и изпълнението на предписаните мерки за пожарната безопасност продължават. Извършени са 156 бр. тематични проверки за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в църкви, манастири и други православни храмове, в които ще се провеждат тържествени ритуали. За отстраняване на констатираните нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност са връчени 71 писмени разпореждания.
Регионална Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Пловдив призовава за внимателно боравене със свещите при посещението в църковните храмове и при пренасянето им по домовете. Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Ако всеки се съобразява със стоящите в непосредствена близост до него хора, вероятността да пламне нечия дреха или коса е минимална. Запалените свещи, които се пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими предмети или в близост до горими материали (пердета и други) могат да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте запалените свещи да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля от един предмет на друг, а последиците до които може да доведе пожарът, са изключително сериозни. Възможно е застрашаване на живота и здравето, както на Вас, така и на вашите близки, също нанасяне на огромни материални щети. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.
При пожар се обадете незабавно на тел. за спешни повиквания 112

 

  27.01.2016


Директорът на РДПБЗН Пловдив раздаде наградите в Национален конкурс “Пожарникар на годината”

На 25.01.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на РДПБЗН Пловдив при засилен медиен интерес се проведе церемония по награждаване на победители и отличени в Първи областен етап на 21-ви Национален конкурс “Пожарникар на годината”.
Директорът на РДПБЗН – Пловдив, обяви наградените в конкурса по раздели:
- Подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности:
1. Победител: Любомир Станимиров Любенов – Началник ДС в група ПГ и СД при I-ва РСПБЗН Пловдив;
2. Подгласник: Сашо Димитров Янаджиев - Началник ДС в група ПГ и СД при РСПБЗН Асеновград.
РАЗДЕЛ В – Пожарникар на годината от направление “Контролна дейност”,осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:
- Подраздел за държавни служители на ръководни и изпълнителски длъжности:
1. Победител: Николай Енчев Иванов – инспектор група ДПК и ПД в РСПБЗН Стамболийски;
2. Подгласник: Йорданка Петрова Колева – инспектор група ДПК и ПД в I-ва РСПБЗН Пловдив;
- Подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности:
1. Победител: Иван Ангелов Ангелов – мл. инспектор в група ДПК и ПД в РСПБЗН Садово;
2. Подгласник: Георги Стоянов Баталов - мл. инспектор в група ДПК и ПД в РСПБЗН Стамболийски;
Категория “Отличени в НК “Пожарникар на годината” за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението:
1. Победител: Георги Петров Влайков- зам. ръководител на ДФ „Пловдив“ 112
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ПЛОВДИВ

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив