Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


19.12.2014

ОДМВР - ПЛОВДИВ ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ

Във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници и свързаните с тях почивни дни, с цел обезпечаването на добър обществен ред и сигурност на гражданите, от ОД на МВР-Пловдив ще бъдат предприети следните мерки:

І. По линия на “Пътна полиция”:

През Коледните и Новогодишни празници значително се увеличават предпоставките за тежки пътнотранспортни произшествия във връзка масови пътувания през почивните дни. Увеличава се интензивността на движението както в населените места, така и по пътищата от републиканската пътна мрежа, особено тези, водещи към курортните комплекси.
С цел ограничаване на предпоставките за възникване на ПТП, както и за облекчаване на движението и увеличаване на пропускателната способност на най-натоварените участъци от републиканската пътна мрежа на територията на областта, от страна на ОД на МВР – Пловдив се предприемат следните мерки:
• Създадена е организация за повишено полицейско присъствие, за регулиране и облекчаване на движението по пътищата, по които се очаква най-голямо натоварване - входно - изходните артерии на град Пловдив. Създадена организация за насищане със сили от “Пътна полиция” на районите около хипермаркети и търговски зони с оглед недопускане на неправилно паркирани и затрудняващи движението МПС, както и ръчно регулиране на транспортните потоци за осигуряване на бързо придвижване на участниците в движението.
• Ще се провеждат и специализирани операции за установяване водачи, управляващи МПС след употреба на алкохол и упойващи вещества. Проверките ще бъдат извършвани и в районите около питейни и увеселителни заведения във всички части на денонощието.
• Извършени са проверки по опорните пунктове на пътноподдържащите фирми, относно готовността им за осигуряване на нормални условия за придвижване в случай на усложняване на пътнотранспортната обстановка при снеговалеж и поледици. Осигурена е необходимата техника и инертни материали за зимното поддържане на пътищата.
• Осигурени са необходимите дежурни полицейски сили за своевременното въвеждане на временна организация на движението при влошена метеорологична обстановка, както и за контрол над водачите за движение с неподготвени автомобили, за стриктно спазване на въведените временни забрани и ограничения, особено в подходите към рисковите участъци.
• Набира се непрекъснато информация за всяка настъпила промяна в обстановката по пътищата и същата незабавно се предоставя на СМО за информиране на населението.
• Поддържаме готовност за въвеждане временна организация на безопасността на движението при очакван интензивен пътникопоток и при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка.
• Засилва се превантивния контрол от страна на пътна полиция, както на водачите на МПС, така и на пешеходците за недопускане на груби нарушения на ЗДвП. В районите на питейните заведения на проверки ще бъдат подлагани водачите на МПС за употреба на алкохол, наркотични или други упойващи вещества.
• Ежедневно за изпълнение на горните мерки за осигуряване на безопасността на движението и контрола на водачите в гр. Пловдив ще са на работа от 6 до 8 автопатрула на сектор “Пътна полиция”.
• ОД на МВР – Пловдив призовава водачите на МПС да предприемат пътуване единствено с изправни и подготвени за движение в зимни условия автомобили, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови маневри, да проявяват търпимост при очакваните затруднения в трафика както в населените места, така и по републиканските пътища.

ІІ. По линия на “Охранителна полиция”:

Създадена е организация за усилено дежурство от ръководни служители във всички подразделения на МВР. На работа ще бъде целият наличен състав с полицейски правомощия, като са утвърдени съответните графици, съобразно спецификата на обслужваната територия. В РУП се носят денонощни дежурства за приемане сигналите на гражданите и за ръководство и управление на полицейските екипи.
В новогодишната нощ на пл. Централен в Пловдив (22.00ч. до 02.00ч.) ще се проведе традиционното посрещане на Новата година от хиляди граждани. В тази връзка, със сили от Общинска полиция и Сектор “Специализирани полицейски сили”, са взети мерки за охрана на обществения ред.
РУП разполагат с актуална информация за местата на провеждане на тържества и празнични прояви, като са взети необходимите мерки за ООР.
Засилено е полицейското присъствие в районите на молове, хипермаркети и обществени места с масова посещаемост на граждани.
Разпоредено е на ЧОФ и ЗСО, с дейност в места с празнични мероприятия, да повишат бдителността и пропускателния режим в обектите и своевременен обмен информация с полицейските органи.
Административните ръководства и отговорници на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства, са предупредени по отношение възможните рискове от престъпни посегателства, повишената им бдителност и комуникацията с полицейските структури и органи, за своевременно реагиране при възникнала необходимост. Предупредени са и ръководствата на дружествата, осъществяващи охрана на ценни пратки и товари от обектите, за стриктно спазване на изискванията и правилата за извършване на тази дейност.
Само от охранителна и пътна полиция денонощно, на територията на цялата област, ще патрулират около 40 автопатрула. Отделно от тях в най-натоварените райони ще бъдат ситуирани 3-4 екипа от специализираните полицейски сили. Полицейските и младши полицейските инспектори ще работят по отделни графици за териториално обслужване на гражданите във всички населени места.

ІІІ. По линия на “Контрол над общоопасните средства”:

Празничната еуфория предизвиква у много хора желание да изстрелват и хвърлят увеселителни пиротехнически изделия. Всички сме свидетели, че през последните години в нашия град подобни “празнични” изяви започват още в първите дни на месец декември.
Гърмежи предизвикани от неправомерно използване на пиротехнически изделия често смущават общественото спокойствие в районите на училища, болници, детски заведения, паркове, площади, жилищни комплекси и т.н.
Всяка година в Центровете за спешна медицинска помощ и полицията постъпват сигнали за наранявания и имуществени вреди, настъпили вследствие употреба на пиратки и саморъчно направени бомбички.
Трябва да се знае, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а взривни вещества по смисъла на чл.8 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) и са поставени под разрешителен режим контролиран от органите на МВР.
Фирмите и търговците съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такава дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР, както и да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е недопустимо по смисъла на ЗОБВВПИ, търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на увеселителни пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.
Забранява се продажбата на видимо повредени (разкъсана опаковка, фитил и др.) пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответен ред.
Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:
1. Фойерверки – в четири категории;
2. Сценични пиротехнически изделия;
3. Други пиротехнически изделия.
За съответната категория има и забрана за продажба, както следва:
1. Категория Фойерверки от категория 1 е забранена продажбата на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. От категория Сценични пиротехнически изделия - на лица под 16 години;
3. От категория Други – на лица под 18 години.
Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства, закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища църкви и приюти и др.
Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, както и на самоделно направени такива не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се зареждат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак. Ако пиратките се съхраняват по няколко в джоба на дреха, от триенето могат да се приведат в действие и да причинят неприятни изгаряния. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделие, но и на случайно преминаващи хора. Особено опасно е и паленето на пиратки със запалка.
Ако все пак за вас настроението в празничните дни, Коледа и Новогодишната нощ е непълно без изстрелването на фойерверки, пиратки и други изделия с увеселителна цел, ние ви съветваме:
Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги изстрелват или палят. Ползвайте ги на местата, където няма да представляват опасност за вас и околните.
Закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попаднат в ръцете на вашите непълнолетни деца. Да се има предвид, че има забрана за употреба на ПИ в близост до обществени места, здравни заведения, училища, църкви, леснозапалими материали.
Не паркирайте автомобила си под терасите на блока, защото може да бъде повреден, запален (разбира се неумишлено) от ваши съседи, чрез изхвърлените от тях бомбички, пиратки или други пиротехнически изделия.
Нека с желанието си да направим празниците незабравими, да не помрачим радостта си и тази на близките и околните с неразумното си поведение при празничните илюминации.
За осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите и недопускане на инциденти, които да помрачат празничното настроение, ОДМВР Пловдив е предприела редица мерки. Създадена е организация по извършването на проверки в лицензираните търговски обекти за спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ). Предприети са действия за недопускане на нерегламентирана продажба на ПИ на места без разрешение. За констатирани такива случаи ще се търси най-строга наказателна и административна отговорност от лицата.

ІІІ. По линия “Престъпления против собствеността”:

Мерки за предотвратяване на кражби от домове и при посещение на търговски обекти, магазини, заведения и др.:
 При продължително отсъствие от жилището не уведомявайте за това без необходимост хора, на които нямате доверие, не го споделяйте в социални мрежи в интернет и други подобни.
 Влезте в контакт с Вашия домоуправител, с цел повишаване на вниманието на съседите за непознати лица влизащи във вашия вход, като при необходимост се записва номер на автомобил с който се придвижват, особени белези, и др. които да бъдат предоставени на служители от районното управление по местоживеене.
 Не съхранявайте в домовете си големи количества ценни вещи, такива с културна и историческа стойност, семейни реликви, големи суми пари в брой. Наличието на метална каса и сигнално-охранителна система в дома също не носи пълна гаранция за опазването на имуществото от извършители на кражби.
 Обръщайте внимание с кого контактуват децата ви, възможно е част от компанията им да са хора, целящи набирането на информация за наличие на ценности в дома ви, като при данни за проявен интерес от непознати, споделете описание на съмнителни лица със служител от районното управление по местоживеене.
 Проверявайте регулярно изправността на заключващите устройства на входните врати на общата част от сградата и жилището ви, в много случаи непосредствено преди извършване на кражба извършителите повреждат или унищожават заключващи механизми, осветлението и наличните системи за сигурност в сградите.
 При възможност и след желание от страна на домсъвета, монтиране на видеонаблюдение на входа на сградата и/или около нея.
 При извършване на покупки на пазари, тържища, магазини, да се има предвид, че особено в периоди на официални празници и при струпването на много хора и коли на едно място, това се използва от извършители на джебчийски кражби, кражби на вещи от автомобили. Да не се оставя ценни багажи и документи даже и в заключени автомобили.
 В обществени места да не се оставят малки деца, чанти, детски колички и други без надзор.
 При струпване на няколко човека близо до вас, да се има предвид, че може да целят да отнемат вниманието ви, с цел извършване на кражба от чанта, борсета, портмоне и др. от техен съучастник.
 В личния ви багаж да не се съхраняват на едно място записани пин кодове от банковите карти, както и самите банкови карти, с цел препятстване на неправомерно теглене на пари от тях от други лица.
 По възможност при забелязване на съмнителни лица, незабавно уведомете охраната на търговския обект или органите на МВР, запомнете чертите на лицето, особени белези, номер на автомобил и др. с цел предоставянето и на МВР.

ОД на МВР - Пловдив призовава гражданите за спазване на законите и разпоредбите на общините и им желае весели Коледни и Новогодишни празници!


-------------------------------------------------------------------


15.12.2014

АНАЛИЗ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ С ПЕШЕХОДЦИ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

За периода 01.01.-09.12.2014 г. на територията на ОД на МВР – Пловдив са възникнали общо 895 ПТП със 72 убити и 1126 ранени участници в движението. В сравнение със същия периода на 2013г. броят на ПТП е с 21, ранените с 93, но броят на убитите е увеличен с 21.
Пострадалите пешеходци са 231, като 18 са загинали /+7/, а 213 ранени /+24/. Тези стойности са над средните за последните 10 години.
1.1.-9.12.2014.-година:
Брой ПТП пострадали убити пешеходци ранени
2014 221 18 213
2013 192 11 189
2012 208 15 205
2011 191 13 193
2010 207 13 206
2009 225 18 220
2008 195 18 188
2007 189 21 181
2006 181 22 167
2005 189 20 182
средна ст-т 5 г. 203.8 14 201.2
средна ст-т 10 г. 199.8 16.9 194.4
В град Пловдив са загинали осем пешеходци, а 136 са с различни наранявания. Двама са загинали и 17 са ранените поради допуснато нарушение от пешеходеца – неправилно пресичане или внезапно слизане на платното. За останалите 6 убити и 119 ранени причината е отнемане предимство на пешеходец, неправилно движение на заден ход, несъобразена скорост.
В селищата от областта са загинали седем пешеходци - три в Асеновград, по един в Ново село, Първомай, Раковски и Отец Паисиево. С различни наранявания са 70. В 71 от катастрофите причината е в извършено нарушение на водач: скорост, предимство, неправилно движение на заден ход. В 3 ПТП пешеходците са пострадали поради извършено от тях нарушение – внезапно слизане или пресичане на уличното платно.
Трима пешеходци са загинали и други 7 ранени са с различни наранявания на път от републиканската пътна мрежа или общински път: на АМ Тракия – 4 ПТП с 2 убити и 2 ранени; на път І-8 – 1 ПТП с 1 ранен; на път ІІ-56 – 2 ПТП с 2 ранени; на път ІІ-86 – 1 ПТП с 1 ранен, на общински път 2 ПТП с убит и ранен.
Само за първите 9 дни на месец декември при ПТП са пострадали 33 пешеходци – 3 са загинали и 30 ранени предимно поради допуснато нарушение на водач, само в 1 от случаите се касае за внезапно слизане на уличното платно от пешеходеца. Двама са загинали /на бул.”Христо Ботев” и бул.”Васил Левски”/ и 17 ранени в град Пловдив. В селищата от областта са ранени 8. Един е загинал на път III-375 и 5 са ранени на други пътища от републиканската мрежа.


-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив