Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


19.01.2015

ПЪТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Вчера на територията на областта са станали 10 пътни произшествия с материални щети.

-------------------------------------------------------------------


30.12.2014

ОДМВР - ПЛОВДИВ ПРИПОМНЯ МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ОКОЛО НОВА ГОДИНА

Във връзка с предстоящите новогодишни празници служителите на пловдивската дирекция на вътрешните работи продължават да предприемат редица мерки за обезпечаване на обществения ред в Пловдив и областта. Създадена е организация по извършването на проверки в търговските обекти за спазване изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ). Предприети са действия за недопускане на нерегламентирана продажба на пиротехнически изделия на места без разрешение и пазари и тържища, като до момента са съставени 3 (три) броя актове за установени такива нарушения и са иззети 12 717 броя единици пиротехнически изделия. Засилените проверки на органите на МВР продължават и в момента, като при констатиране на такива случаи ще се търси най-строга наказателна и административна отговорност от лицата.
Обръщаме внимание на гражданите притежаващи огнестрелни оръжия, че е абсолютно забранено използването им не по предназначение и по повод настъпилата празнична еуфория. Забранява се носенето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на културни мероприятия, масови празненства, обществени увеселителни заведения, както и при и след употреба на алкохол или други упойващи вещества. Забранена е употребата и на газови оръжия на обществени места. Съгласно Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив е забранена употребата на огнестрелни, газови, пневматични и механични оръжия, устройства, пиротехнически средства и взривни вещества, застрашаващи спокойствието, здравето и живота
на гражданите. Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна или друга цел е след изрично писмено разрешение, издадено от упълномощен от Кмета на Община Пловдив.
Празничната еуфория предизвиква у много хора желание да изстрелват и хвърлят увеселителни пиротехнически изделия. Всички сме свидетели, че през последните години в нашия град подобни “празнични” изяви започват още в първите дни на месец декември.
Гърмежи предизвикани от неправомерно използване на пиротехнически изделия често смущават общественото спокойствие в районите на училища, болници, детски заведения, паркове, площади, жилищни комплекси и т.н.
Всяка година в Центровете за спешна медицинска помощ и полицията постъпват сигнали за наранявания и имуществени вреди, настъпили вследствие употреба на пиратки и саморъчно направени бомбички.
Трябва да се знае, че увеселителните пиротехнически изделия не са невинна играчка, а взривни вещества по смисъла на чл.8 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ) и са поставени под разрешителен режим контролиран от органите на МВР.
Фирмите и търговците съхраняващи и търгуващи с увеселителни пиротехнически изделия, следва да знаят, че за извършване на такава дейност трябва да имат надлежно издадено разрешение от МВР, както и да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е недопустимо по смисъла на ЗОБВВПИ, търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. В складовете и магазините, имащи разрешение за търговия на увеселителни пиротехнически изделия, те се излагат на закрити лавици или под стъклен похлупак. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба и безопасност на български език.
Забранява се продажбата на видимо повредени (разкъсана опаковка, фитил и др.) пиротехнически изделия. Те подлежат на незабавно бракуване и унищожаване по съответен ред. Пиротехническите изделия според предназначението и степента на опасност се разделят на следните категории:

1.Фойерверки – в четири категории;
2. Сценични пиротехнически изделия;
3. Други пиротехнически изделия.

За съответната категория има и забрана за продажба, както следва:

1. Категория Фойерверки от категория 1 е забранена продажбата на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години;
2. От категория Сценични пиротехнически изделия - на лица под 16 години;
3. От категория Други – на лица под 18 години.

Употребата на пиротехнически изделия е забранена в превозни средства, закрити помещения, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на болници, детски градини, училища църкви и приюти и др..
Възпламеняването на бомбички, пиратки и фойерверки, както и на самоделно направени такива не е съвсем безопасно развлечение. Когато при възпламеняване се зареждат в ръка или близо до лицето и косата, когато се употребяват в закрити помещения, могат да предизвикат локални изгаряния и травми. Травми на крайниците може да предизвика и натискането им с крак. Ако пиратките се съхраняват по няколко в джоба на дреха, от триенето могат да се приведат в действие и да причинят неприятни изгаряния. Особено опасна е практика да се възпламеняват пиратките, след като се поставят в бутилка или друг съд. Детонацията в тясното пространство разбива бутилката и отхвърчащите стъкла могат да причинят сериозни наранявания не само на ползващия пиротехническото изделие, но и на случайно преминаващи хора. Особено опасно е и паленето на пиратки със запалка.
Ако все пак за вас настроението в празничните дни, коледа и новогодишната нощ е непълно без изстрелването на фойерверки, пиратки и други изделия с увеселителна цел, ние ви съветваме:
Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги изстрелват или палят. Ползвайте ги на местата, където няма да представляват опасност за вас и околните.
Закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попаднат в ръцете на вашите непълнолетни деца.
Не паркирайте автомобила си под терасите на блока, защото може да бъде повреден, запален (разбира се неумишлено) от ваши съседи, чрез изхвърлените от тях бомбички, пиратки или други пиротехнически изделия.
Нека с желанието си да направим празниците незабравими, да не помрачим радостта си и тази на близките и околните с неразумното си поведение при празничните илюминации.


-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив