Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


01.11.2014

ВРЕМЕННО Е ВЪВЕДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ ПО ПЪТЯ МЕЖДУ АСЕНОВГРАД И СМОЛЯН

На около 3 км след Асеновград в посока Смолян (в района на ресторант „Луковица”) са пропаднали близо 20 метра от асфалтовата настилка на пътя. Движението на моторните превозни средства се осъществява по банкета и по тази причина е въведена забрана за тежкотоварните автомобил.

-------------------------------------------------------------------


17.10.2014

ЕСЕННО-ЗИМИМЕН СЕЗОН 2014/2015 г.

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди.
През изминалия период в Пловдивска област възникнаха общо 163 пожара, от които 42 пожара с преки материални загуби с причини, характерни за отоплителния сезон. За сравнение през миналия отчетен период пожарите, свързани с ЕЗС, са били 136 бр., от които 37 с преки материални загуби. Най-много от тях 21 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 12 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 3 бр. от самозапалване, 2 бр. – от небрежност при боравене с открит огън и др. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.
И през настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни видове отоплителни уреди, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасното им ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.
В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни. Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.
Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.
За констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и защита на населението ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

В ТАЗИ ВРЪЗКА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ПЛОВДИВ НАПОМНЯ ЗА НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ:

 Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.
 Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
 Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
 Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
 Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
 Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
 Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
 При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
 След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
 Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
 Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
 Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
 При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.
При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ГРАД ПЛОВДИВ
2014 г.

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив