Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document


12.09.2016

Практически препоръки
по пътна безопасност през учебната 2016/2017 година за деца и юноши

Пътят от дома до училище не винаги е безопасен. Децата и родители се движат по пътното платно като пешеходци, пътници или водачи на пътни превозни средства. В автомобил, на велосипед или мотопед всеки един от нас може да се окаже в риск от попадане в пътен инцидент.
За да се чувстваме в по-голяма безопасност е добре да си припомним следните препоръки:

АКО СИ УЧЕНИК
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че е важно да се научиш да се пазиш сам на пътя. Там си уязвим особено ако си сам и не можеш да потърсиш помощ от възрастен.
Затова ПОМНИ:

• АКО ХОДИШ САМ НА УЧИЛИЩЕ
 Си припомни заедно със своите родители най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 Припомни си основните правила за движение на пешеходците.
Не забравяй, че заради личната си безопасност винаги трябва:
 да пресичаш при зелена светлина на светофара;
 да се движиш по тротоара и да използваш изградените подлези и надлези за пешеходци;
 да вървиш по банкета, отляво, срещу автомобилното движение.
 Използвай светлоотразителна жилетка или елементи, които може да закрепиш за облеклото или ученическата си раница.
 Дори да закъсняваш за училище, не нарушавай правилата за движение на пътя, защото лесно може да станеш жертва на катастрофа.
 На оживено кръстовището пресечи с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 ОБСЪДИ с родителите си кои са хората, към които може и трябва да се обърнеш за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Запамети номерата им в телефона си.

• АКО СЕ ПРИДВИЖВАШ ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Преди началото на учебната година заедно с родителите си прегледай техническата изправност на колелото.
 Припомнете си заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите.
НЕ ЗАБРАВЯЙ, ЧЕ:
 велосипедът е пътно превозно средство, а
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 когато са навършили 12 години, велосипедистите трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Говори с родителите и с приятелите си за случаи, свързани с пътни инциденти с велосипедисти. Обсъдете и последиците от тях.
 Винаги носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 Дори да закъсняваш за училище, не преминавай при червен сигнал на светофара, защото лесно може да станеш причина за катастрофа и да пострадаш в нея.
 ПОМНИ, че при пътен инцидент трябва да позвъниш на родителите си, за да подадат те сигнал в полицията на телефон 112, или сам да направиш това.

АКО СИ РОДИТЕЛ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че най-важна за теб е безопасността на твоето дете. На пътя детето е уязвимо, ако остане само, без наблюдение и контрол от възрастен.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО ДЕТЕТО ТИ Е ПЪРВОКЛАСНИК
 Преди началото на учебната година уточнете най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 Преминете неколкократно по маршрута заедно с бъдещия ученик.
 Завършете прехода с тест запомнен ли е пътят.
 В началото и в края на учебния ден се погрижи лично или чрез друг възрастен роднина или близък да изпратиш и посрещнеш дето си до/от училищния вход.
 Винаги разговаряй с детето за правилата за безопасно поведение на пешеходците и пътниците.
 Винаги бъди за пример и не прави компромиси на пешеходната пътека, когато светофарът свети червено.
 При възможност купи светлоотразителна жилетка или елементи, които закрепи за облеклото или ученическата раница на детето.
 ПРЕДВАРИТЕЛНО се разберете към кого може и трябва да се обърне за помощ детето, ако не си наблизо. Запаметете в телефона му номерàта на хората, на които може да се довери.

• АКО ТИ ВОЗИШ ДЕТЕТО СИ ДО УЧИЛИЩЕ
 Провери изправността на обезопасителната система за деца, която използваш.
 Използвай обезопасителната система за деца дори училището да е близо до дома ти и да ти се струва, че няма нужда от това. Инцидентите се случват за миг, който може да коства живота или здравето на собственото ти дете.
 Докато пътувате, обсъждайте поведението на останалите участници в движението. Бъди за пример и не допускай компромиси, нарушавайки правилата на пътя.

• АКО ДЕТЕТО ТИ ХОДИ САМÒ ДО УЧИЛИЩЕ
 Преди началото на учебната година уточнете заедно най-безопасния и кратък маршрут от дома до училище и обратно.
 Припомнете си заедно основните правила за движение на пешеходците:
 Настоявай пред детето то винаги да пресича при зелена светлина на светофара.
 Насърчавай го винаги да се движи по тротоара и да използва изградените подлези и надлези за пешеходци.
 Обърни внимание на детето си, че при движение по банкета пешеходецът трябва да е отляво, срещу автомобилното движение.
 Настоявай убедително, че дори да закъснява за училище, детето трябва да спазва правилата на пътя. Ако направи компромис, може да се окаже жертва на катастрофа.
 Препоръчай на детето си, ако кръстовището е оживено, да пресече с основната група пешеходци или с друг по-възрастен човек.
 Обсъждайте актуални събития, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.
 При възможност закупи светлоотразителна жилетка или елементи, които се закрепват за облеклото или ученическата раница.
 Актуализирай списъка на хората, към които може и трябва да се обърне детето за помощ, ако настъпи пътен инцидент. Предложи му да запамети в телефона си номерàта на хората, на които може да се довери.

• АКО ДЕТЕТО ТИ СЕ ПРИДВИЖВА ДО УЧИЛИЩЕ С ВЕЛОСИПЕД
 Преди началото на учебната година заедно прегледайте техническата изправност на колелото.
 Уточнете заедно най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно.
 Преговорете заедно основните правила за движение на велосипедистите, като припомниш, че:
 велосипедът е пътно превозно средство, а
 велосипедистът е водач и за него също важат правилата за движение;
 до 12-годишна възраст велосипедистите трябва да се движат по троатара, а на платното за движение може да управляват колело само с придружител, навършил 16 години;
 когато са навършили 12 години, децата трябва да карат колелото си възможно най-вдясно на платното за движение;
 за да предприемат маневра или да спрат, трябва да укажат с ръка посоката и задължително да се убедят, че не ги застрашава друго превозно средство.
 Обсъждай с детето си случки, свързани с пътни инциденти с велосипедисти и последиците от тях.
 Настоявай детето ти винаги да носи светлоотразителна жилетка и други светлоотразителни елементи, закрепени за дрехите, ученическата раница или на подходящи места на колелото.
 НАПОМНЯЙ на детето си, че при пътен инцидент трябва незабавно да ти позвъни, за да подадеш сигнал в полицията на телефон 112, или да направи това само.

АКО СИ ВОДАЧ
НЕ ЗАБРАВЯЙ, че децата са уязвими на пътя. Те тепърва се учат да се пазят сами.

Затова ПРИЕМИ следните съвети:

• АКО СЕ ДВИЖИШ В БЛИЗОСТ ДО ДЕТСКО ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Винаги спазвай ограниченията на скоростта. Те са въведени, за да предпазят както децата, така и теб от пътен инцидент.
 Винаги бъди в готовност да спреш. Обикновено децата се движат на групи, но често някое от тях е изостанало и бърза да настигне другите. В този момент то забравя, че е на пътя и че там има други правила.
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 Никога не спирай върху пешеходната пътека. Това кара децата да търсят друго място за пресичане на пътното платно и се оказват в риск от пътен инцидент.

• АКО ПРЕМИНАВАШ ПОКРАЙ СПИРКА НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ В БЛИЗОСТ ДО УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ
 Винаги се движи със скорост под максимално разрешената. Често децата се движат към или стоят на спирките на групи и разговарят, без да забелязват, че са слезли от тротоара и са опасно близо до автомобилния поток.
 Винаги бъди в готовност да спреш. Нерядко децата променят решението си в последния момент и неочаквано и изненадващо сменят посоката си на движение, тичайки. В тези ситуации те не помнят правилата за безопасно поведение.
 Винаги давай предимство на децата, които пресичат пътното платно на пешеходна пътека. Ако зад теб има друг автомобил, подай разбираем за водача му знак, че също трябва да спре и да изчака преминаването на децата.
 Винаги бъди толерантни към деца-велосипедисти. Никога не забравяй, че те нямат напълно изградени навици и може внезапно да предприемат маневра, без да укажат това с ръка.
 Винаги помни, че децата не са възрастни. Тяхното поведение не е логично и не е адекватно.
 Ако забележиш неправилно или рисково поведение, спри и обясни на детето до какви последици може да се стигне.
 ПРИ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ ВИНАГИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕШ СИГНАЛ НА ТЕЛЕФОН 112.

Отдел „Пътна полиция“ –
Главна дирекция „Национална полиция“
Септември, 2016 г.

-------------------------------------------------------------------


11.09.2016

Седмица на пожарната безопасност
12 – 18 септември 2016 г.

През периода от 12 до 18 септември 2016 г. предстои провеждане на традиционната Седмица на пожарната безопасност. Честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР ще бъде на 14 септември.
През тази седмица се провеждат редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари.
На 14.09.2016 г. – Кръстовден се навършват 111 години от Първия пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив. Във връзка с този исторически факт с Решение № 385/13.09.1995 г. на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България.
Всяка година на този ден отбелязваме нашия професионален празник и отдаваме почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. По достойнство отдаваме и дължимото на всички служители от структурите на “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, на техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност. Седмицата, в която попада тази бележита дата е обявена за Седмица на пожарната безопасност.
Тази година се навършват 135 години от създаването на противопожарната служба в гр. Пловдив с исторически протокол №18/05.02.1881 г. на община Пловдив.

Предстоящи основни мероприятия и инициативи, организирани от РДПБЗН и РСПБЗН на територията на област Пловдив през Седмицата на пожарната безопасност
12 – 18 септември 2016 г. по дати:


12.09.2016 г.
1. Обявяване на Седмицата на пожарната безопасност.
2. Организиране на приемни и открити телефони за граждани в РДПБЗН Пловдив и в РСПБЗН от 09.30 до 12.00 часа от 12 до 18.09.2016 г.
3. Провеждане на пресконференция с представители на СМО по актуални въпроси, популяризиране мерките за пожарна безопасност и запознаване с предвидените мероприятия в сградата на РДПБЗН (от 11 часа).

13.09.2016 г.

1. Провеждане на демонстрация на пожарна техника–Трета РСПБЗН и възможностите на органите за ПБЗН за действия при ликвидиране на различни по характер произшествия. Провеждане на учебна евакуация от детската градина-ОДЗ “Космонавт” гр. Пловдив, ул. “Гонда вода” №1 от 09.30 часа
14.09.2016 г.
1. Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари и поднасяне на цветя пред паметните им плочи.
2. Награждаване на служители от РДПБЗН Пловдив по случай 14 септември – Професионален празник на служителите от ГДПБЗН-МВР пред Паметни плочи в РДПБЗН Пловдив, гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33 и Старинен Пловдив

17.09.2016 г.
1. Организиране и провеждане на:
- демонстрации на пожарна и спасителна техника пред обществеността;
- демонстрации на спасителни дейности с оказване на първа помощ на пострадали, съвместно със сектор СОД, БЧК и Доброволно формирование Пловдив112, пл. „Централен” №1, гр.Пловдив от 10-12.00ч.
2. Провеждане на демонстративни занятия за гасене на пожари пред гражданите по случай Седмицата на пожарната безопасност, в парка пред ОУ „Димитър Талев“, ул. „Кузман Шапкарев“ №1 от 10,30ч.


Планирани мероприятия без фиксирани дати във връзка със Седмицата на пожарната безопасност:
1. Проведена дарителска кампания сред служителите от РДПБЗН Пловдив в помощ на децата на загинали при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН.
2. Провеждане на втори етап от кампанията по сформирането на МПО “Млад огнеборец” през учебната 2016/2017 година.

Информация за съответните приемни на РСПБЗН за граждани, организирани по време на Седмицата на пожарната безопасност от 12 до 18.09.2016 г. от 09.30 часа до 12.00 часа:
РДПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинет на Директор РДПБЗН; открит телефон – 032/63-22-13.
Първа РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинети на Началник РСПБЗН и Началник група ДПК; открити телефони – 032/93-22-21; 032/93-21-71; 032/93-21-72; 032/93-21-75.
Втора РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 5; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН; открити телефони – 032/ 67-05-80 и 032/93-22-02.
Трета РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 37; приемна – кабинет на инспектори ДПК; открити телефони – 032/90-22-22 и 032/96-25-72.
Четвърта РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 1; приемна – кабинет на началник група ДПК; открити телефони – 032/68-17-50 и 032/93-22-04.
РСПБЗН Асеновград – гр. Асеновград, ул. “Речна” № 37; приемна – учебен кабинет; открити телефони – 0331/6-74-58 и 0331/6-01-28.
РСПБЗН Карлово – гр. Карлово, ул. “Христо Проданов” № 7; приемна – фоайе на РСПБЗН, открити телефони – 0335/9-46-80.
РСПБЗН Стамболийски – гр. Стамболийски, ул. “Янтра” № 1; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 0339/6-33-42.
РСПБЗН Първомай – гр. Първомай, ул. “Зорница” № 1; приемна – учебен кабинет, открити телефони – 0336/6-20-26.
РСПБЗН Хисаря – гр. Хисаря, ул. “Антон Билкин” № 2; приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 0337/6-21-49 и 03123/22-33 за Общинска администрация с. Калояново.
РСПБЗН Раковски – гр. Раковски ( бивш стопански двор); приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 03151/20-07.
РСПБЗН Садово – гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 03118/27-13.


-------------------------------------------------------------------

 

по-стари >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив