Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


06.02.2015

ПОЛИЦЕЙСКИТЕ УПРАВЛЕНИЯ В ПЛОВДИВ ОТЧИТАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ МЕЖДУ ОДМВР-ПЛОВДИВ И ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2014 ГОДИНА

I. ПРЕВЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ
1. ОДМВР – Пловдив в сътрудничество с представители на РДНСК, РЗИ и служители на “Общинска охрана” ЕАД – Пловдив е участвала в организирането и изпълнението на планирани съвместни проверки и патрули за установяване и недопускане изграждането на незаконни сметища на обслужваната територия.
На територията на Първо РУ “Полиция”, поради бързото разрастване и застрояване на кварталите в район “Южен”, като съществен проблем е отчетена появата на незаконни сметища и струпването на отпадъци. В тази връзка съвместно с представители на район “Южен” при Община Пловдив са осъществени ежедневни проверки на терени – пътя от кв. Остромила - кв. Коматево, пътя от ОЦ “ЮГ” на изток, ул. “Димитър Талев“ /продължение към околовръстен път/, ул. “Братя Бъкстон“ /индустриална зона/, под надлез “Родопи” и входно изходните артерии на район “Южен“, както и обособения паркинг за посетители на футболни срещи на ПФК “Ботев“ в кв. “Коматево”.
Съвместно с представители на отдел “Екология” при район “Южен” за отчетния период са извършени 10 броя проверки за обособяване на нерегламентирани сметища с изкопна маса и строителни отпадъци. Установен е един случай на изхвърляне на отпадъци от битов характер, при който районната администрация е взела отношение.
Оказани са общо 12 съдействия на представители на кметствата на районите ”Централен” и „Западен” за извършване проверки с цел премахване на незаконни сметища.
2. На територията на Четвърто РУ “Полици” е създадена организация за провеждане на периодични проверки с представители на Община Пловдив и РЗИ с оглед недопускане изграждане на незаконни сметища и временни постройки на територията, както и спазване на режима за работното време на търговски обекти. В тази връзка са извършени 5 броя съвместни проверки.
3. На територията на Шесто РУ “Полиция” - Пловдив са оказани 4 съдействия на представители на РДНСК и РЗИ от район “Източен” при премахването на незаконни временни постройки на ул.”Крайна” и при проверки за нерегламентирани продажби на хранителни продукти .
4. При постъпване на уведомления за провеждане на организирани масови мероприятия, преди всяко от тях са проведени срещи с организаторите им с оглед разясняване разпоредбите и отговорностите им съгласно ЗСММ и Наредба на Община Пловдив за осигуряване на обществения ред.
ІІ. ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА.
1. Разработени и реализирани са 114 работни карти, свързани с решаване проблеми на сигурността и обществения ред на територията на град Пловдив.
2. Съвместно с областната администрация и собствениците на нощни питейни заведения са приети работни карти за изграждане на системи за видеонаблюдение в и около сградите на същите на територията на районните полицейски управления с цел подобряване физическата защита и недопускане извършването на нарушения и престъпления от общ характер. В допълнение, при издаване на становища за удължено работно време, от районните полицейски управления са дадени предписания за изграждане или усъвършенстване на вече изградените системи за видеонаблюдение по отношение обхват, периметър, качество и детайлност на изображението в светлата и тъмна част на денонощието и профилактика. Тези предписания са насочени към подобряване превенцията в прилежащите на тези обекти райони, както по отношение нарушенията на обществения ред, така и за предотвратяване и разкриване на престъпления.
3. Периодично началниците на районните полицейски управления съвместно с кметове на райони са извършили проверки на уличното осветление на обслужваната територия, като за констатациите са били уведомени отговорните лица за необходимата смяна или ремонт на нефункциониращите съоръжения.
След извършената проверка на уличното осветление на територията на район “Източен” е изпратено писмо до Общинско предприятие “Организация и контрол на транспорта” за отстраняването на неработещото осветление на територията на район “Източен”.
4. ОДМВР – Пловдив съвместно с Община Пловдив участва в изпълнението на проект за изграждане на единна система за видеонаблюдение с обхват изходните пътни артерии на град Пловдив. Същият се финансира от бюджета на Община Пловдив, като към момента е изготвена и съгласувана схема на обслужваната територия с обозначени местата за монтиране на предвидените системи за видеонаблюдение.
5. За подобряване на сигурността и обществения ред са монтирани 84 броя мегапикселови камери на 15 възлови кръстовища от територията на район “Северен” с изнесен център за наблюдение и обработка на информацията в ОДЧ на Трето РУ “Полиция. Допълнително функционира система с възможности за проследяване на идентификационни белези на МПС и лица.
6. Изготвена е работна карта за подобряване на обществения ред в района на спортна зала “Олимпиада” на бул.”Цар Борис ІІІ Обединител“ - продължение в Пловдив чрез изграждане на система за видеонаблюдение към която са включени камери с обхват, вътрешността и подходите в залата и 2 външни камери, с обхват периметъра на обособения паркинг в района на съоръжението.
7. През октомври 2014 г., след проведен разговор с представители на район “Южен” при Община Пловдив и представители на бизнеса, е изготвено предложение за подобряване на обществения ред и безопасността на движението по ул.”Константин Нунков” в Пловдив чрез изграждане система за видео наблюдение в района на хотел “Интел Кооп”. Изготвени са и още 5 броя предложения за изграждане на видеонаблюдение в периметъра на търговски обекти, чрез които да се следи постоянно трафика на хора и МПС.
8. През ноември 2014 г., след проведен разговор с представители на район “Южен” при Община Пловдив и представители на бизнеса, е изготвено предложение за подобряване на обществения ред и безопасността на движението на кръстовището, на околовръстен път и пътя за село Марково, чрез изграждане система за видеонаблюдение в района на обект “АТИК” ООД гр. Пловдив. В изградената система за видео наблюдение е монтирана допълнителна камера с обхват въпросното кръстовище, което се явява точка с интензивен пътникопоток, свързваща Пловдив с населените места от родопската яка, както и път за автомагистрала “Тракия”. Същата е с възможност за наблюдение в реално време от ОДЧ при Първо РУ “Полиция”.
9. РУ „Полиция” съвместно със служители от Община Пловдив извършват планирани проверки на нощните питейни заведения с цел недопускане в тях на непълнолетни лица, разпространението и употребата на наркотични вещества, тютюневи изделия и алкохол в близост и около заведенията, както и ограничаване и противодействие на закононарушенията свързани със съхранението и разпространението на акцизни стоки без бандерол, тютюневи изделия, бутилиран и наливен алкохол.
На територията на Шесто РУ “Полиция” - Пловдив са извършени 3 съвместни проверки със служители от район “Източен” и “РЗИ” в нощните питейни заведения, при които е констатирано едно нарушение и е съставен АУАН за пушене в закрито помещение .
ІІІ. ПРЕВЕНЦИЯ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВИ СОЦИАЛНИ ЛИЦА И ГРУПИ.
1. В полицейските управления в Пловдив на базата на предоставени списъци от Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив бяха разработени програми за работа с рискови социални лица и групи. В тях бяха набелязани конкретни задачи за периодични срещи с представители на тези категории лица, като в процеса на общуване им се разясняват начините за противодействие на най-често срещаните престъпления – измами и домови кражби. На гражданите се предоставят брошури с информация за вълнуващите ги проблеми и за контакт с обслужващите района служители.
2. От Трето, Четвърто и Шесто районни управления съвместно с Община Пловдив и неправителствени организации бяха проведени срещи с лидерите на ромските организации, на които са обсъдени възможните места за провеждане на празници, сватби и др. масови мероприятия, без това да нарушава реда и спокойствието на живущите в квартала граждани. В резултат на това се отчита намаляване предпоставките за нарушаване на обществения ред и не допускане натрупването на етническо напрежение в обслужваните райони.
2. Осигурено е постоянно присъствие в и около ромските квартали от кв.”Шекер махала” и кв.”Харман махала с предприемане на конкретни мерки за превенция незаконната търговията с акцизни изделия и недопускане на етническо напрежение.
3. В резултат на проведените общи мероприятия с представители на район ”Северен”, ТД ”Социално подпомагане” и служители при Трето РУП, са отстранени предпоставки за извършване на изведените като проблем нарушения на обществения ред и същите са преустановени, като е постигната целта на разработената по този повод работна карта.
4. На територията на ОД на МВР – Пловдив са планирани и проведени специализирани полицейски операции за проверка на пребиваващите на обслужваната територия чужди граждани от рискови държави, актуалността на посочените от тях адреси и основания за пребиваване.
5. Във връзка с Коледните и Новогодишни празници от РУ ”Полиция” са изготвени предупредителни съобщения към гражданите за бдителност на автобусни спирки, в градския транспорт и магазини за недопускане извършването на посегателства на личното им имущество. Чрез ПИ и мл. ПИ мерките са разпространени на видни места по автобусни спирки и на входовете на търговски обекти. На лицата, отговарящи за охраната обектите, е обърнато внимание да проявяват бдителност по отношение изоставени без надзор багажи, като при наличие на съмнителни такива незабавно да уведомяват органите на полицията.
ІV. ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
1. РУ „Полиция” в Пловдив продължават разпространението на информационни материали, в които се посочват обслужващите районите полицейски служители, дните и часовете за прием, местата на изнесените приемни помещения и телефони за връзка. Допълнително се излага и полезна за гражданите информация относно мерки по противодействие на домовите кражби и измами, телефони на по-важни институции, включително и на районната администрация. Материалите се раздават на гражданите, като приоритетно се разпространяват сред възрастните, самотно живущи лица и сред управителите на етажната собственост. Ежемесечно в периода на раздаване на пенсии в пощенските клонове е осигурено полицейско присъствие, като се провеждат беседи с гражданите.
2. От кметовете на райони в Пловдив на районните полицейски управления са предоставени списъци на управителите на етажна собственост в обслужваните райони, същите са разпределени на полицейските служители по териториално обслужване. При провежданите срещи, управителите на етажната собственост се запознават с модела “Полицията в близост до обществото” и „Стратегията за превенция на престъпността” на Община Пловдив.
Поставен е и въпросът на общите събрания на етажните собствености да се дискутира възможността за изграждане системи за видеонаблюдение, които да обхващат подходите и прилежащите зони, включително обособени автопаркинги, както и чрез технически средства да се ограничи свободния достъп на външни лица. В тази посока през второто полугодие на 2014 год. значителна част от етажните собствености се убедиха в необходимостта да бъдат предприети допълнителни мерки за укрепване входовете и заключване на входните врати, като на общи събрания бяха взети решения и монтирани електромагнитни брави, с които да се ограничи неоторизирано проникване в сградите. На управителите се предоставят телефони за връзка, както със служителите по териториално обслужване, така и с обслужващите ги общински и районни администрации. Непрекъснато се следи за обществените потребности от сигурност и обществен ред. На база проактивния подход се разработват проекти за решаването им.
3. Във връзка с безопасността на децата в училище, полицейските инспектори и инспекторите от детска педагогическа стая проведоха срещи с директорите на училища и детски градини на територия на ОДМВР – Пловдив, за съгласуване съвместните действия по обезпечаването на обществения ред и сигурността в районите на учебните и детски заведения. Училищните ръководства бяха запознати с практическите препоръки за предотвратяване на пътни транспортни произшествия с деца и юноши.
Ежемесечно са проведени срещи от ПИ и мл. ПИ с ръководствата на детските и учебни заведения с коментар насилие сред децата, осигуряване на добър обществен ред в районите около тях, като от същите бяха извършени охранителни проверки на сградите на училищата и детските градини, с цел даване на предписания за подобряване на тяхната физическа защита и недопускане на нерегламентирано проникване.
4. Във връзка с разработена работна карта между ОДМВР и Община Пловдив за повишаване доверието на гражданите в системите за разделно събиране на отпадъци, от страна на районните управления са проведени разяснителни беседи с гражданите за ползите от рециклиране и оползотворяване на отпадъците. Отделно се предоставят брошури, със съдържание насочено към ползите от разделното сметосъбиране, недопускане на посегателства спрямо контейнерите за отпадъци и тяхното съдържание.
V. ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОГРАМИ
1. При ежедневните си обходи служителите по териториално обслужване провеждат срещи с управителите на студентските общежития и представителите на студентските съвети с цел популяризиране партньорския модел сред студентите и опазване на обществения ред в общежитията.
VІ. ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ КОНТРОЛ НА ЗАКОНОВИ И ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
1. Периодично служители към РУ „Полиция” съвместно с представители на районните кметства при Община Пловдив и РИОСВ – Пловдив участват в специализирани полицейски операции за проверка на пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали.
При извършваните проверки се обръща особено внимание на:
- всички необходими документи, изисквани по Закона за управление на отпадъците:
- електрически кабели, дъждоприемни решетки, капаци на канализационни и водосточни шахти, спирателни и пускателни кранове, материали и части от водопреносната, канализационната, електро преносната и електроразпределителната мрежа – обект на престъпни посегателства.
- незаконни пунктове, извършващи без лиценз търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
- изкупуването на акумулаторни батерии за автомобили във връзка със спазването на законовите изисквания за режима за тяхното съхраняване, придобиване и отчуждаване, с оглед предотвратяването на евентуални вредни въздействия върху околната среда и върху хората от съдържащите се в тях вещества и компоненти.
Служителите от РУ „Полиция” към ОДМВР - Пловдив ежедневно в дейността си прилагат наредбите на Община Пловдив като за констатираните нарушения съставят съответните актове за установяване на административни нарушения. За периода са съставени общо 1361 АУАН по наредби на общината.


-------------------------------------------------------------------


19.01.2015

ПЪТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ В ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

Вчера на територията на областта са станали 10 пътни произшествия с материални щети.

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив