Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


28.10.2015


Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив припомня основни правила за недопускане на пожари по време на есенно-зимния сезон

С настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари, поради масовата употреба на отоплителни уреди.
През изминалия период (2014-2015г.) в Пловдивска област възникнаха общо 130 пожара, от които 35 пожара с нанесени преки материални щети с причини, характерни за отоплителния сезон. За сравнение през миналия отчетен период пожарите, свързани с ЕЗС, са били 163 бр., от които 42 с преки материални щети. Най-много от тях 22 броя са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 7 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 1 бр. от самозапалване, 5 бр. – от небрежност при боравене с открит огън и др. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.
През настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, които имат определени изисквания за безопасно ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или неизправни контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.
В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват тематични проверки в обектите, като се акцентира на тези за масово пребиваване на хора, учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни. Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.
Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.
При проверките за констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и спасяване ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.

В тази връзка РДПБЗН - Пловдив напомня за някои от основните правила за недопускане на пожари:

 Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.
 Същите се поставят на не по-малко от 80 см от горими материали.
 Сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди често води до пожар.
 Използването на леснозапалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
 Жарта се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове.
 Отоплителните уреди с течно гориво не се зареждат когато горят или са нагрети и се следи за изправността им.
 Коминните тела трябва редовно се ревизират за наличие на фуги към помещенията и таванските части и за наличие на отлагания в тях.
 При използване на газови отоплителни уреди да не се използват устройства и бутилки със съмнителен произход. Газови бутилки се съхраняват далеч от печки, радиатори и други източници на топлина.
 След употреба и при спиране на ел. захранването електроуредите се изключват.
 Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
 Близките на самостоятелно живеещите възрастни хора, особено на трудноподвижните, отново да проверят изправността и правилната употреба на отоплителните им уреди.
 Пътищата за евакуация в дома да се подържат свободни от излишни вещи и горими материали.
 При пожар съобщете по най-бързия начин на телефон 112.
При необходимост, да се извърши консултация със специалистите от съответната Районна служба ПБЗН по въпроси, касаещи пожарната безопасност.

-------------------------------------------------------------------


11.09.2015

Справка за убити и ранени деца по “вид на ПТП” и “възрастови групи /1-17 години/” на територията на Пловдивска област за периоди: 01.01. - 10.09.2015; 01.07. -10.09.2015 г. и 01.01.-31.12.2014 г
.

01.01-10.09.2015 г., Възрастова група от 1 до 17 години

Вид на ПТП - Убити, Ранени
Блъскане на пешеходец – 2, 28
Блъскане на велосипедист – 0, 10
Блъскане на каруца – 0, 1
Преобръщане на МПС на пътното платно – 0, 2
Преобръщане на МПС извън пътното платно – 0, 3
Блъскане в крайпътно съоръжение – 0, 5
Блъскане в дърво – 1, 5
Блъскане в стълб – 0, 1
Блъскане в предпазна ограда – 0, 2
Сблъскване между МПС косо – 0, 6
Сблъскване между мпс челно – 2, 7
Сблъскване между мпс отзад - 0, 13
Сблъскване между мпс странично - 0, 27
Падане на пътник - 0, 2
Общо: 5 убити и 112 ранени

До месец юни 2015 година са възникнали 48 ПТП с травматизъм, от които са загинали 3 деца /с 2 повече от същия период на 2014 г./ и са ранени други 47 /с 3 повече за същия период на 2014 г./.
Като пешеходци са убити 2 деца, а 10 са ранени; едно дете е убито и 20 са ранени като пътници в ППС, други две са ранени като водачи.
В 7 от случаите се касае за допуснато нарушение от дете: при преминаване или внезапно навлизане на платното за движение 1 дете пешеходец е убито и 3 са с наранявания. 1 дете загива и други 3 са ранени поради допуснато нарушение от непълнолетен водач – на велосипед, автомобил, каруца и ездач на кон! За останалите 1 загинало и 42 ранени деца вината е в по-възрастните участници в движението: 14 ранени като пешеходци, 1 загинало и 23 ранени като пътници, 5 ранени водачи – велосипед и автомобил:

01.01-30.06.2015 г:
Възрастови групи пострадали в ПТП деца от януари до месец юни 2015:
убити ранени
• под 6 години 1 8
• от 6 до 9 год. 1 9
• от 10 до 14 год. 1 14
• от 15 до 17 год. 0 18

Пострадали деца : 3 47През периода на лятната ваканция / 01.07. до 10.09.2015 г/ на територията на Пловдивска област са възникнали 9 броя ПТП с 2 загинали деца и 47 ранени:01.07.-10.09.2015г., Възрастови група от 1 до 17 години

Вид на ПТП – Убити, Ранени
Блъскане на пешеходец – 0, 6
Блъскане на велосипедист – 0, 4
Блъскане на каруца – 0, 1
Преобръщане на МПС на пътното платно – 0, 1
Преобръщане на МПС извън пътното платно – 0, 2
Блъскане в крайпътно съоръжение – 0, 4
Блъскане в дърво – 0, 2
Блъскане в стълб – 0,1
Блъскане в предпазна ограда – 0, 2
Сблъскване между МПС косо – 0, 2
Сблъскване между МПС челно – 2, 4
Сблъскване между МПС отзад – 0, 8
Сблъскване между МПС странично – 0, 8
Падане на пътник – 0, 2
Общо: 2 убити и 47 ранени


За 2014 год. на територията на ОД МВР Пловдив са пострадали 130 лица под 18 години /намаление с 29 спрямо 2013 г./ От тях 126 са с различни наранявания /-33/, загиналите са 4 /+4/.
Като пешеходци са пострадали 53 деца, а 17 - като водачи на велосипед, мотопед, мотоциклет. Загинали са 4 деца, пътници в МПС, а други 56 са ранени.
Само в три от случаите се касае за допуснато нарушение от пешеходец – при преминаване или внезапно навлизане на платното за движение. 4 деца са загинали на пътя и други 123 са ранени поради допуснато нарушение на водач; 29 са ранените деца-пешеходци, след като им е било отнето предимство на пътното платно; 22 са ранени като водачи или пътници в ППС при отнето предимство в кръстовище или при извършване на различни маневри; 1 е загинало при преминаване на автомобил през жп прелез при спуснати бариери; 3 са ранени при неправилно изпреварване; 3 са загинали и 41 ранени при движение с превишена или несъобразена с пътните условия скорост; 14 ранени при неспазване дистанция и др.

Възрастови групи пострадали в ПТП деца през 2014 г.:
убити ранени
• под 6 години 1 26
• от 6 до 9 год. 0 29
• от 10 до 14 год. 0 31
• от 15 до 17 год. 3 40

Пострадали деца : 4 126

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив