Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


2014-04-16 09:01:00

ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ПРЕЗ ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ ПРЕДПРИЕТИ ОТ ОУПБЗН ПЛОВДИВ

Предстоят честванията на църковния празник “Възкресение Христово” (Великден). Те са свързани с масовото събиране на хора в църкви, манастири, параклиси и други подобни обекти, в които се провеждат церемонии във връзка с празника. Изпълняваните ритуали, съпроводени с паленето и пренасянето на свещи, значително повишават рискът от възникване на пожари.
За осигуряване на пожарната безопасност по време на Великденските празници служителите от ОУПБЗН Пловдив извършиха 160 проверки в църкви, манастири и параклиси, и бе обърнато особено внимание на създадената организация за пожарна безопасност, осигуряване на условията за успешна евакуация, изправността на електрическите и отоплителни инсталации и съоръжения, изправността и наличието на уредите и съоръженията за първоначално пожарогасене, осигурените условия за успешно пожарогасене и др.
При проверките, за констатираните нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност са връчени 40 бр. писмени разпореждания. Най-често срещаните нарушения са за не извършено техническо обслужване на наличните пожарогасители. Предписани са кратки срокове за отстраняване на нарушенията.
На църковните служители са дадени указания за ограничаване предпоставките за възникване на пожари в тези обекти, като акцентът е върху противопожарния режим, обучението на персонала за работа с подръчните противопожарни уреди, опасността при паленето и пренасянето на горящите свещи и гасенето на догарящите, както и изключването на електрическото напрежение след тържествените церемонии.
Организирано е подходящо работно време на състава за осъществяване на контрол по осигуряването на пожарната безопасност в църковните храмове. Дежурните смени са проучили оперативната обстановка, начините на водоснабдяване и пътищата за достъп.
Проверките за организацията, контрола и изпълнението на предписаните мерки за пожарната безопасност продължават.
„Областно управление пожарна безопасност и защита на населението” град Пловдив призовава за внимателно боравене със запалените свещи при посещение в църковните храмове и при пренасянето им по домовете. Всяка запалена свещ крие опасност, особено за хората с по-дълги или обемни коси, които лесно могат да пламнат. Запалените свещи, които се пренасят след църковните церемонии, създават сериозни предпоставки за възникване на пожари. Оставени без надзор върху горими предмети може да предизвикат пожар. Опасност за запалване се крие и при пренасянето им в автомобилите. След прибирането си в домовете, не оставяйте свещите да горят без надзор, дори ако сте в съседна стая. Пламъкът лесно се прехвърля по горимите предмети, а последиците до които може да доведе един пожар са изключително сериозни. Не допускайте децата да си играят със свещите, а боравенето с тях да става само с родителски контрол.

При инцидент по най-бързия начин сигнализирайте на тел. 112!


-------------------------------------------------------------------


2014-04-10 09:01:00

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОДМВР -ПЛОВДИВ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРАЗНИЦИ

ОДМВР - Пловдив е предприела необходимите мерки за осигуряването на обществения ред и сигурността на гражданите във връзка с предстоящото честване на Цветница и Великденски празници. Районните полицейски управления разполагат с актуална информация за местата на провеждане на тържества, религиозни и празнични прояви и те са включени в маршрутите за изпълнение на патрулно – постова дейност. Засилено е полицейското присъствие в районите на църковни храмове, МОЛ-ове, хипермаркети и обществени места с масова посещаемост на граждани. Създадена е организация за охрана на реда във връзка с провежданите тържества, концерти и други масови прояви на територията на гр. Пловдив и в другите населени места на обслужваната територия.
Дадени са указания на ръководствата на охранителните фирми и звената за самоохрана, с дейност в места с празнични мероприятия, да проявяват повече бдителност при пропускателния режим в обектите. На организираните мероприятия, както и около църковните храмове, няма да се допускат лица, носещи оръжие или пиротехнически средства, както и такива, употребили алкохол. Създадена е организация и за своевременен обмен на информация с полицейските органи.
Съвместно с органите на местното самоуправление и администрация ще се извършват проверки на питейните и увеселителни заведения.
Създадена е организация за провеждане на необходимите оперативни действия по линия “Престъпления против собствеността”, като се предприемат всички необходими мерки за недопускане, предотвратяване и пресичане на извършването на такива престъпления.
В охраната на организираните мероприятия за Цветница и на предстоящата спортна среща между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА са включени и сили от жандармерийските подразделения в страната.
Предприети са мерки и за осигуряване на обществения ред по време на пловдивското дерби между отборите на Локомотив и Ботев.
Във връзка с очакваната интензивност на движение на МПС през великденските празници и с цел осигуряване на безопасността на движението е създадена организация за засилен и ефективен пътен контрол. Сили на “Пътна полиция” ще патрулират в районите около църковни храмове, хипермаркети и търговски зони с цел недопускане на неправилно паркирани и затрудняване на движението. Ще се предприема и ръчно регулиране на участъци, където е необходимо осигуряване на бързо придвижване на моторните превозни средства. С допълнителни полицейски сили за подпомагане на движението ще бъдат наситени и входно – изходните артерии на гр. Пловдив.
Ще се провеждат и специализирани проверки на шофьорите на МПС, пътна полиция има готовност за въвеждане на временна организация на безопасността на движението при очакван интензивен пътникопоток и при евентуално усложняване на метеорологичната обстановка.
Това е повод полицията отново да напомни на водачите на МПС преди тръгване да проверят състоянието на автомобилите и да не предприемат пътуване с износени автомобилни гуми, неизправни светлини и други повреди, застрашаващи безопасността на тях самите и на другите участници в движението.

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив