Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document

Next >>


08.09.2014

СПРАВКА

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ
С ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ ДО 4.9.2014 г.
И ЗА ПЕРИОДИТЕ:
УЧЕБНА 2013/2014 ГОДИНА – 15.9.2013 – 31.05.2014 г.
И ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ – 1.6.-4.9.2014 г.


До 4 септември през 2014 год. на територията на Пловдивска област са регистрирани 631 тежки пътно-транспортни произшествия /+7/ с 49 убити /+21/ и 812 ранени /-33/.
Участници в тия катастрофи са 89 лица на възраст под 18 години - 1 загинал /+1/ и 88 с различни наранявания /-22/,
 От тях за периода на лятната ваканция /01.6. – 12.9.2014 год./ - 44 ранени /+11/.
 От началото на изминалата учебната година – 15.9.2013 г. – 31.5.2014 г. - 1 убити /без промяна/ и 87 ранени /-18/.

ПТП с деца под 18 г. – по години:
убити ранени
• 1.1. – 4.9.2014 год. 1 88
• 1.1. – 4.9.2013 год. 110
• 1.1. – 4.9.2010 год. 99
• 1.1. – 4.9.2009 год. 3 103
• 1.1. – 4.9.2008 год. 1 81

ПТП с деца под 18 г. - по вид на ПТП от през изминалата учебна година – 2013/2014:
Вид на ПТП убити ранени
• Блъскане на МПС от влак
• блъскане на пешеходец 1
28
• блъскане на велосипедист 4
• преобръщане на МПС на/извън пътя 9
• блъскане в съоръжение, ограда, скат 2
• блъскане в дърво 2
• блъскане в стълб 1
• блъскане на спряно/паркирано ППС 2
• сблъскване между МПС косо 5
• сблъскване между МПС челно 8
• сблъскване между МПС отзад 15
• сблъскване между МПС странично 10
• друг вид 1

По вид на ПТП за периода на лятната ваканция – 1.6. – 04.9.2014 г.:
убити ранени
• блъскане на пешеходец 13
• блъскане на велосипедист 4
• преобръщане на МПС на/извън пътя 3
• блъскане в крайпътно съоръжение/ограда 2
• блъскане в дърво 1
• блъскане в стълб 4
• блъскане в паркирано ППС 2
• сблъскване между МПС косо/челно 4
• сблъскване между МПС отзад 5
• сблъскване между МПС странично 6

ПТП с деца под 18 г. – по място:

В град Пловдив, от началото на учебната година в пътно-транспортни произшествия са ранени 40 деца под 18 години, а по време на лятната ваканция – 19.
На пътищата от републиканската мрежа в региона и общинските пътища през изминалата учебна година - 19 ранени деца; през ваканцията 2014 г. - 9 ранени деца/;
В селищата от региона през учебната година - 28 ранени деца, по време на ваканцията - 16 ранени деца.

По възрастови групи:
• Под 1 година – 1 ранено дете като пътник в автомобил през учебната година, 1 ранено като пътник в автомобил и по време на лятната ваканция.между 1 и 6 г. –1 убит и 24 ранени деца по време на учебната година 1 убито и 17 ранени като пътници, 7 ранени като пешеходци/, 12 ранени по време на лятната ваканция /6 ранени като пътници и 6 ранени като пешеходци/
• възрастова група 6-9 години – 23 ранени деца по време на учебната година /1 ранен като водач на велосипед, 18 ранени като пътници, 4 ранени като пешеходци/, 6 ранени по време на лятната ваканция /2 като пътници, 4 като пешеходци/.
• 10-14 години – 21 ранени деца по време на учебната година /3 като водачи, 5 като пътници, 13 като пешеходци/, 9 ранени по време на лятната ваканция / 3 като водачи, 4 като пътници, 2 като пешеходци/.
• 15-17 години –18 ранени деца по време на учебната година /3 ранени като водачи, 11 ранени като пътници, 4 ранени като пешеходци/, 16 ранени по време на лятната ваканция /5 като водачи, 10 като пътници, 1 като пешеходец/.

Причините, довели до всички тези произшествия могат да се обобщат:
 Поради нарушение на водач на ППС:
o 1 убити и 87 ранени деца в рамките на учебната година.
убити ранени
• отнемане предимство на ППС 0 12
• отнемане предимство на пешеходец 0 16
• неправилни маневри 0 7
• навлизане в насрещното движение 0 7
• неспазване дистанция 0 16
• несъобразена скорост 1 28

o През периода на лятната ваканция - 44 ранени поради извършено нарушение на водач на МПС.
убити ранени
• отнемане предимство на ППС 0 6
• отнемане предимство на пешеходец 0 6
• неправилни маневри 0 7
• неспазване дистанция 0 2
• несъобразена скорост 0 18
• друго нарушение на водачите 0 5

 Поради нарушение на пешеходец:
o През учебната година: 2 ранени
убити ранени
• неправилно движение по платното за движение на ППС 0 2

o През ваканцията не са допуснати ПТП поради извършено нарушение от дете-пешеходец..

По месеци от началото на изминалата учебна година – 15.9.2013 г., до 4.9.2014 г.:
През летния сезон се увеличават автомобилните потоци, доброто време и сухата настилка предразполага водачите към управление със скорост, различна от изискваната за съответните пътни участъци, но и съответно е предпоставка за намаляване на бдителността им към внезапно възникващи ситуации и към уязвимите участници в движението, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни превозни средства. Това е причината и за нарастването на пътните инциденти с подрастващи през летните месеци – между м. май и м. август:

Месец убит ранени
2013 г септември-от 15.ІХ. 4
октомври 16
ноември 10
декември 13
2014 г. януари 1 9
февруари 6
март 14
април 3
май 12
юни 13
юли 15
август 16
септември-до 4.ІХ.. няма пострадали деца под 18 г.


Пловдив, 08.9.2014 г.


-------------------------------------------------------------------


07.09.2014

ПРОГРАМА НА РДПБЗН - ПЛОВДИВ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ / 8 -14септември/

№ ДЕЙНОСТИ МЯСТО ДАТА, ЧАС, ПЕРИОД
1. Провеждане на пресконференция с представители на регионалните и местни СМО по актуални въпроси, популяризиране на извършваните дейности от органите за ПБЗН, превантивни мерки за пожарна безопасност. РДПБЗН Пловдив
гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33 08.09.2014 г.
10.30 часа
2. Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на слу-жебните задължения колеги и поднасяне на цветя пред паметните им плочи. Паметни плочи в РДПБЗН Плов-див ул. “Преслав” № 33 и на Ата-нас Канарев в Старинен Пловдив 08.09.2014 г.
10.00 часа
3. Информационни беседи, свързани с осигуряването на ПБЗН и популяризирането на професията пожарникар. ЦДГ “Звънче” гр. Стамболийски
ОДЗ “Искра” гр. Стамболийски 08.09.2014 г.
10.00 – 11.00 ч
11.00 – 12.00 ч
4. Ден на отворени врати РДПБЗН Пловдив, ул. “Преслав” № 33; 08.09.2014 г.
Първа РСПБЗН Пловдив
ул. “Преслав” № 33;
Трета РСПБЗН Пловдив, бул. “Цар Борис III Обединител” № 37;
РСПБЗН Първомай, ул. “Зорница” № 1
5. Работна среща с представители на местната изпълнителна власт – Район “Тракия” – Община Пловдив с цел поставяне на проблеми, свързани с пожарната безопас-ност и защитата на населението. Общинска администрация Район “Тракия”;
гр. Пловдив, ж.к. Тракия 09.09.2014 г.
10.00 часа
6. Кръгла маса по въпроси, свързани с осигуряването на ПБЗН, с Общинска админис-трация Стамболийски и РУ на МВР Стамболийски. Община Стамболийски,
гр. Стамболийски, ул. “Г.С. Раков-ски” № 29 09.09.2014 г.
14.00 – 16.00 часа
7. Демонстрация на пожарна техника и възможностите за действие на органите за ПБЗН при ликвидиране на различни произшествия - гасене на тава с ЛЗТ с помощ-та на прахов пожарогасител и гасене на кабинет от екип със смесена линия.
ОДЗ “Космонавт”
гр. Пловдив, ул. “Гонда вода” № 1 09.09.2014 г.
10.00 часа
8. Демонстративно занятие за извършване на пожарогасителни и спасителни дейнос-ти от състава на дежурната смяна на РСПБЗН Садово. РСПБЗН Садово, гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21 09.09.2014 г.
10.00 часа
9. Информационни беседи, свързани с осигуряването на ПБЗН и популяризирането на професията пожарникар. ОДЗ “Райна Княгиня” гр. Стамбо-лийски
ЦДГ “Слънце” гр. Стамболийски 09.09.2014 г.
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
10. Състезание по футбол между отборите на дежурните смени на РСПБЗН Садово РСПБЗН Садово, гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21 09.09.2014 г.
09.00 часа
11. Ден на отворените врати Втора РСПБЗН Пловдив
ул. “Кукленско шосе” № 5; 09.09.2014 г.
Четвърта РСПБЗН Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 1;
РСПБЗН Карлово, ул. “Христо Проданов” № 7;
РСПБЗН Хисаря, ул. “Антон Бил-кин” № 2;
РСПБЗН Садово, ул. “Константин Малков” № 21
12. Среща-разговор с кмета на Община Марица за обсъждане на взаимодействието, изпълнението на плановете за ЗН при бедствия и създаването на ДФ, както и пос-тавяне на въпроси, свързани с пожарната безопасност в населените места. Сградата на Община Марица
гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 10.09.2014 г.
14.00 – 15.00 часа
13. Работна среща с представители на местната изпълнителна власт – Район “Източен” – Община Пловдив с цел поставяне на проблеми, свързани с пожарната безопас-ност и защитата на населението. Общинска администрация Район “Източен”; гр. Пловдив, ул. “Лев Толстой” №2 10.09.2014 г.
10.00 часа
14. Работна среща с представители на Община Хисаря по теми за взаимодействие, из-пълнение на плановете за защита при бедствия, обучение и координация между органите за ПБЗН и създадените ДФ. Община Хисаря
гр. Хисаря, ул. “Ген. Гурко” № 14 10.09.2014 г.
09.00 часа
15. Работна среща с представители на местната изпълнителна власт – Община Раковс-ки с цел поставяне на проблеми, свързани с пожарната безопасност и защитата на населението. Община Раковски
гр. Раковски, пл. “България” № 1 10.09.2014 г.
10.00 – 10.30 часа
16. Среща с доброволното формирование към Община Кричим Община Кричим
гр. Кричим, пл. “Обединение” № 3 10.09.2014 г.
10.00 – 12.00
17. Представяне пред сборни групи за деца предучилищна подготовка на дейността на МПО “Млад огнеборец” и дейността на органите за ПБЗН РСПБЗН Раковски, ОДЗ “Детели-на” гр. Раковски 10.09.2014 г.
11.00 часа
18. Демонстративно занятие за ликвидиране на произшествия от органите за ПБЗН и мероприятия с деца (игри, състезания, викторини). гр. Пловдив, ул. “Скопие”, парк зад ресторант “Шармант” 10.09.2014 г.
10.30 часа
19. Демонстративно занятие за гасене на пожар и аварийно-спасителна дейност с оказ-ване на първа помощ на пострадали граждани. гр. Пловдив, ж.к. Тракия
ЦДГ “Червената шапчица” 10.09.2014 г.
10.00 часа
20. Състезание по волейбол между отборите на Трета РСПБЗН Пловдив и сборен от-бор на РДПБЗН Пловдив. Спортната площадка на Трета РСПБЗН Пловдив, бул. “Цар Бо-рис III Обединител” № 37 10.09.2014 г.
09.00 – 11.00 часа
21. Работни срещи с представители на Район “Централен” - Община Пловдив и Общи-на Съединение по теми за взаимодействие, изпълнение на плановете за защита при бедствия, обучение и координация между органите за ПБЗН и ДФ. Район “Централен” -Община Пловдив ул. “Хр. Г. Данов” № 39
Община Съединение , бул. “6-ти септември” № 13 11.09.2014 г.
11.00 часа
22. Кръгла маса с участието на ръководството на Община Садово за обсъждане взаи-модействието, изпълнението на плановете за защита при бедствия, работата на ДФ Община Садово
гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 1 11.09.2014 г.
10.00 часа
23. Работна среща с Отдела по образованието в Община Садово с цел разясняване на реда и условията за сформиране на МПО “Млад огнеборец” и обучението на уче-ниците по ПБЗН през новата учебна година. Община Садово
гр. Садово, ул. “Иван Вазов” № 1 11.09.2014 г.
11.00 часа
24. Работна среща с представители на Община Калояново по теми за взаимодействие, изпълнение на плановете за защита при бедствия, обучение и координация между органите за ПБЗН и създадените ДФ. Община Калояново пл. “Възраж-дане” № 6 11.09.2014 г.
16.00 часа
25. Мероприятия (викторини, игри, състезания) с деца от групите за предучилищна подготовка от детските градини в гр. Карлово, както и запознаване с професията пожарникар. РСПБЗН Карлово , ул. “Христо Проданов” № 7 11.09.2014 г.
10.00 часа
26. Демонстративно занятие на тема “Действия при земетресение в сграда” и ме-роприятия с деца (игри, състезания, викторини). гр. Пловдив, пл. “Централен” 11.09.2014 г.
10.00 – 12.00
27. Демонстрация пред обществеността на пожарогасителна и аварийно-спасителна техника на въоръжение в РСПБЗН Карлово. РСПБЗН Карлово , ул. “Христо Проданов” № 7 11.09.2014 г.
10.00 часа
28. Демонстрация пред обществеността на пожарогасителна и аварийно-спасителна техника на въоръжение в РСПБЗН Асеновград. РСПБЗН Асеновград, ул. “Речна” № 37 11.09.2014 г.
10.30 часа
29. Демонстрация пред обществеността на пожарна техника и възможностите на орга-ните за ПБЗН при ликвидиране на различни по характер произшествия. Община Първомай
ул. “Братя Миладинови юг” № 50 11.09.2014 г.
10.30 часа
30. Ден на отворените врати РСПБЗН Стамболийски, ул. “Янт-ра” № 1; 11.09.2014 г.
31. Провеждане на втори турнир по пожароприложен спорт за мъже и юноши за Купа “Тримонциум” гр. Пловдив, лекоатлетически ста-дион “Пловдив” 12.09.2014 г.
32. Среща с доброволното формирование към Община Перущица. Община Перущица ул. “Отец Паи-сий” № 2 12.09.2014 г.
10.00 – 12.00
33. Демонстративно занятия за гасене на пожар и спасяване на пострадали граждани. “Сана Спа Хотел”
гр. Хисаря, ул. “Бели брези” № 1 12.09.2014 г.
11.00 часа
34. Турнир по тенис по маса. Първа РСПБЗН Пловдив , ул. “Преслав” № 33 12.09.2014 г.

35. Ден на отворените врати. РСПБЗН Раковски, бивш Стопанс-ки двор 12.09.2014 г.
36. Отслужване на църковни служби за здравето на действащите служители и на тех-ните семейства. Храм “Св. Троица” гр. Пловдив; 14.09.2014 г.
Храм “Св. Никола” гр. Асеновг-рад;
Храм “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Садово
37. МЕРОПРИЯТИЯ БЕЗ ФИКСИРАНИ ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ
38. м Работна среща с Регионалния инспекторат на МОН Пловдив и директорите на уче-бни заведения в Пловдивска област във връзка с обучението на учениците за дейс-твия при пожари, бедствия и извънредни ситуации; както и във връзка с кампания-та за сформиране на МПО “Млад огнеборец”. Регионален инспекторат на МОН Пловдив 08 – 12.09.
2014 г.
39. Провеждане на втори етап от кампанията за сформиране на МПО “Млад огнебо-рец” за учебната 2014/2015 г. 08 – 12.09.
2014 г.
40. Изложба на детски рисунки, участвали в конкурса “С очите си видях бедата” Учебен център към РДПБЗН Пловдив 08 – 12.09.
2014 г.
41. Турнир по тенис на маса между дежурните смени на Четвърта РСПБЗН Пловдив. Четвърта РСПБЗН Пловдив ул. “Недялка Шилева” № 1 09 – 12.09.
2014 г.
42. Участие на служители от група СД в XXIII Международни състезания за пожарни-кари – водолази в Борне Сулиново, Полша Борне Сулиново, Полша 08 – 13.09.
2014 г.
43. Участие в благотворителната кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на ГДПБЗН-МВР.Информация за съответните приемни на РСПБЗН за граждани, организирани по време на Седмицата на по-жарната безопасност от 08.09 до 12.09.2014 г.. от 09.30 часа до 12.00 часа:
РДПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинет на Началник РДПБЗН; открит телефон – 032/63-22-13.
Първа РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинети на Началник РСПБЗН и Начал-ник група ДПК; открити телефони – 032/93-22-21; 032/93-21-71; 032/93-21-72;
Втора РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 5; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН; от-крити телефони – 032/ 67-05-80 и 032/93-22-02.
Трета РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 37; приемна – кабинет на инспектори ДПК; открити телефони – 032/90-22-22 и 032/96-25-72.
Четвърта РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 1; приемна – кабинет на началник група ДПК; открити телефони – 032/68-17-50 и 032/93-22-04.
РСПБЗН Асеновград – гр. Асеновград, ул. “Речна” № 37; приемна – учебен кабинет; открити телефони – 0331/6-74-58 и 0331/6-01-28.
РСПБЗН Карлово – гр. Карлово, ул. “Христо Проданов” № 7; приемна – фоайе на РСПБЗН, открити телефони – 0335/9-46-80.
РСПБЗН Стамболийски – гр. Стамболийски, ул. “Янтра” № 1; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 0339/6-33-42.
РСПБЗН Първомай – гр. Първомай, ул. “Зорница” № 1; приемна – учебен кабинет, открити телефони – 0336/6-20-26.
РСПБЗН Хисаря – гр. Хисаря, ул. “Антон Билкин” № 2; приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 0337/6-21-49
РСПБЗН Раковски – гр. Раковски ( бивш стопански двор); приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити теле-фони – 03151/20-07.
РСПБЗН Садово – гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 03118/27-13.

-------------------------------------------------------------------

 

Next >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив