Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/include/top.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 9


Warning: Failed opening '/var/www/html/RDVR/prescentar/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php/:/usr/lib/php/pear/') in /var/www/html/RDVR/news/info.php on line 13
 
 

Пресцентър - информация


Untitled Document


27.01.2016

Директорът на РДПБЗН Пловдив раздаде наградите в Национален конкурс “Пожарникар на годината”

На 25.01.2016 г. от 10.00 ч. в сградата на РДПБЗН Пловдив при засилен медиен интерес се проведе церемония по награждаване на победители и отличени в Първи областен етап на 21-ви Национален конкурс “Пожарникар на годината”.
Директорът на РДПБЗН – Пловдив, обяви наградените в конкурса по раздели:
- Подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности:
1. Победител: Любомир Станимиров Любенов – Началник ДС в група ПГ и СД при I-ва РСПБЗН Пловдив;
2. Подгласник: Сашо Димитров Янаджиев - Началник ДС в група ПГ и СД при РСПБЗН Асеновград.
РАЗДЕЛ В – Пожарникар на годината от направление “Контролна дейност”,осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол:
- Подраздел за държавни служители на ръководни и изпълнителски длъжности:
1. Победител: Николай Енчев Иванов – инспектор група ДПК и ПД в РСПБЗН Стамболийски;
2. Подгласник: Йорданка Петрова Колева – инспектор група ДПК и ПД в I-ва РСПБЗН Пловдив;
- Подраздел за държавни служители на младши изпълнителски длъжности:
1. Победител: Иван Ангелов Ангелов – мл. инспектор в група ДПК и ПД в РСПБЗН Садово;
2. Подгласник: Георги Стоянов Баталов - мл. инспектор в група ДПК и ПД в РСПБЗН Стамболийски;
Категория “Отличени в НК “Пожарникар на годината” за конкретен и съществен принос за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението:
1. Победител: Георги Петров Влайков- зам. ръководител на ДФ „Пловдив“ 112
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ПЛОВДИВ

-------------------------------------------------------------------


25.01.2016

Основни правила за пожарна безопасност
по време на зимния сезон

Характерните особености на зимния сезон от гледна точка на пожарната безопасност са рязкото покачване на пожарния риск, на жертвите и пострадалите при пожарни инциденти, чийто дял в общата статистика достига 2/3 от картината на оперативната обстановка. Неизменно изводите от направените анализи на пожарната обстановка през пожароопасния сезон сочат, че често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност при експлоатацията на електрически уреди за отопление. Най-често жертви на пожари са възрастните хора и децата!
В тази връзка от Регионална Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Пловдив, Ви уведомяваме за зачестили пожари от неизправни, неправилно използвани или оставени без надзор ел. уреди-(конкретни няколко случая на запалване от ел. възглавница или ел. одеяло).
Призоваваме гражданите за по-голямо внимание и отговорност с цел недопускане нарушаването на правилата за пожарна безопасност.
Н е п е с т е т е о т с в о я т а б е з о п а с н о с т !
При опасност незабавно съобщете на телефон 112 - единния европейски номер за спешни повиквания!
Следвайте инструкциите на дежурния оператор!

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ПЛОВДИВ
-------------------------------------------------------------------

 

по-стари >>

 


 
Пресцентър

   

©2009 Областна дирекция на МВР - Пловдив