Untitled Document

Навигация

 

Търгове архив 2014

  Заповед № 8121з- 1036 19.12.2014 относно определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване , за от даване под наем част от недвижим имот - публична държавна собственост ,находящ се в гр.Пловдив, ул. Волга № 70....

   

 • ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 23.04.2014 г.- за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, при следните условия:1.Описание на имота – част от недвижим имот публична държавна собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Напредък” № 2, представляващ сграда за обществено хранене, със застроена площ от 75 кв.м., закрита площ за отдаване под наем от 70 кв.м. и открита площ на изток от 130 кв.м., с предназначение – барче за обслужване на служители на МВР и граждани....
 • Заповед - ОТНОСНО: Прекратяване на търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на  част от недвижим имот – публична държавна собственост, открит със заповед рег. № Із-1501/06.08.2013г. на министъра на вътрешните работи - Рег. № Із-885/24.04.2014 г.
 • Заповед - ОТНОСНО: Определяне на участник, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на  част от недвижим имот – публична държавна собственост, открит със заповед рег. № Із-621/19.03.2014г. на министъра на вътрешните работи

 

 • ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 27.11.2014г - за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, при следните условия:
  1.Описание на имота – Част от недвижим имот публична държавна собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. Волга № 70....
 • ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ - 28.11.2014 г. - за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична държавна собственост, при следните условия:
  1. Описание на имота – част от недвижим имот публична държавна собственост, представляващ самостоятелно обособено помещение на първи етаж от центъра за административно обслужване на граждани в сградата на Пето РУ .....
 • ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наематели на части от недвижими имоти - публична държавна собственост, с предназначение - за монтиране и поддържане /редовно зареждане/ на стационарини автомати за студени и топли напитки.